Puchar

OZNAKOWANIE CE DLA MASZYN NA TARGI I WYSTAWY

 

Zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE (2006/42/EC) maszyny nieposiadające oznakowania CE (dla których procedura oceny zgodności nie została zakończona) mogą być swobodnie prezentowane na targach, wystawach itp. Dzieje się tak na podstawie § 7.1 i § 7.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dokumentu, który transponuje wymagania dyrektywy maszynowej do polskiego ustawodawstwa). Przytoczone paragrafy rozporządzenia określają, że:

Dopuszcza się możliwość prezentacji na targach, wystawach i innych pokazach maszyn lub maszyn nieukończonych, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, jeżeli na widocznym oznaczeniu będzie podana informacja, że maszyny lub maszyny nieukończone są niezgodne z zasadniczymi wymaganiami i nie będą sprzedawane, dopóki producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie doprowadzi do ich zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.”

A więc zamieszczając na maszynie w miejscu wyraźnie widocznym podane wyżej informacje można prezentować takie maszyny bez konieczności zdobywania dla nich certyfikatu CE, czy nadawania im znaku CE. Jednak pomimo braku obowiązku nadawania oznaczenia CE oczywiste jest, że tego typu maszyny powinny być bezpieczne i nie stwarzać zagrożeń dla operatora czy widzów podczas wystaw lub prezentacji maszyn. Mówi o tym również punkt 2 paragrafu 7 rozporządzenia:

Podczas pokazów maszyn lub maszyn nieukończonych, powinny być przedsięwzięte odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony osób.”

Podobne wymagania dotyczące prezentowania wyrobów na targach i wystawach odnajdziemy również w innych przepisać, dotyczących wyrobów dla których normalnie istnieje obowiązek znakowania CE przed sprzedażą. Do takich wyrobów należą zabawki, wyroby budowlane, medyczne, sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz wiele innych. Jeśli producent ma wątpliwości odnośnie oznakowania publicznego prezentowania produkowanego przez siebie wyrobu powinien zapoznać się z początkowymi artykułami rozporządzenia, które obowiązuje dla jego wyrobu. W nich zwykle zawarte są dopuszczenia do wystawiania wyrobów na targach i wystawach oraz obowiązki związane z oznaczeniem takich wyrobów.

Znak CE, certyfikat CE, deklaracja zgodności - wybierz interesującą Cię kategorię:

start-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- samodzielnego spełnienia wymagań dyrektyw przewidujących oznakowanie CE

- wymagań dyrektyw: MD 2006/42/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, TOYS 2009/48/WE, CPR 305/2011, PPE 2016/425.