NOWA NORMA ISO 9001:2015!

 

Nowe ISO 9001Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) prowadzi obecnie prace nad nowelizacją normy ISO 9001. Nowe wydanie tego standardu nastąpi w roku 2015, lecz już teraz znany jest projekt zmian. Draft ISO 9001:2015 znacznie różni się od dotychczasowej normy. Choć podlega on nadal konsultacjom warto się z nim zapoznać, gdyż ostateczny kształt normy będzie z pewnością zbliżony do projektu. Do najważniejszych zmian w normie ISO 9001 należą:

 

ZMIANA STRUKTURY NORMY

Nowa norma będzie prawdopodobnie zawierać 10 rozdziałów. Trzy pierwsze pozostaną takie jak dotychczas, a pozostałe rozdziały obecnej normy zostaną rozpisane w rozdziałach 4 -10 nowej normy. Dla przykładu: przegląd zarządzania, znajdujący się teraz w rozdziale 5 Odpowiedzialność Kierownictwa, zostanie umieszczony razem z wymaganiami dotyczącymi audytów wewnętrznych w rozdziale 9 Ocena Wydajności, a sam rozdział 5 zmieni nazwę na Przywództwo. Podobne zmiany będą dotyczyły rozdziału 4. Zmiany w strukturze normy mają pomóc w jej integracji z innymi standardami ISO.

 

ZMIANA TERMINOLOGII

Słowo "wyroby" zostanie zastąpione przez "produkty i usługi", terminy "dokument" i "zapis" będą określane wspólnie jako "udokumentowana informacja", natomiast "ciągłe doskonalenie" stanie się po prostu "doskonaleniem".

 

ZWRÓCENIE WIĘKSZEJ UWAGI NA ZARZĄDZANIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ

Do tej pory pomimo iż zarządzanie procesowe było zalecane, to nie posiadało rangi wymagania. W nowej normie zostanie ono ujęte w rozdziale 4 Kontekst organizacji (dotychczasowy rozdział 4 System zarządzania jakością).

 

ZREZYGNOWANIE Z NIEKTÓRYCH PUNKTÓW NORMY, A DODANIE NOWYCH

Z nowego wydania znikają wymagania w sprawie księgi jakości oraz rozdział dotyczący działań zapobiegawczych, pojawia się za to zarządzanie ryzykiem (które jednak nie jest zbieżne z tym znanym z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001!).

 

ZMIANA ZASAD, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Obecna norma opiera się na 8 zasadach. Zniknie z nich punkt dotyczący "podejścia systemowego", a zasada mówiąca o współpracy z dostawcami zostanie zastąpiona przez "zarządzanie relacjami".

 

Nowa norma ISO 9001:2015 zostanie wydana za dwa lata, jednak organizacje działające zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością będą mieć kolejne 3 lata na dostosowanie się do nowego standardu. Znaczy to, że dotychczasowa norma ISO 9001:2008 przestanie ostatecznie obowiązywać dopiero w roku 2018.

 

 

Więcej na ten temat:

Znak CE, certyfikat CE, deklaracja zgodności - wybierz interesującą Cię kategorię:

start-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- samodzielnego spełnienia wymagań dyrektyw przewidujących oznakowanie CE

- wymagań dyrektyw: MD 2006/42/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, TOYS 2009/48/WE, CPR 305/2011, PPE 2016/425.