Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 790 250 575 lub NAPISZ DO NAS!

Szkolenia ISO - Systemy zarządzania ISO, Certyfikaty Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika

 

Kursy ISO - Systemy zarządzania, Szkolenia dla Pełnomocników i Audytorów

Szkolenie ISO przygotowuje do pracy w roli Audytora Wewnętrznego lub Pełnomocnika określonego systemu zarządzania. Podczas szkoleń ISO omawiane są kwestie wymagań norm, oraz wytycznych do audytowania. Nasz kurs ISO przygotowuje do samodzielnej pracy (zarówno audytora jak i pełnomocnika). Szkolenie ISO zawiera przykłady z życia i analizę przypadków od Uczestników. Kurs ISO zakończony wydaniem certyfikatu z akredytowanej jednostki certyfikującej. Nasze kursy ISO i szkolenia ISO ukończyło już kilkaset osób.