Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE - ISO 14001 - ŚRODOWISKO
PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ISO

Czas i miejsce szkolenia ISO 14001

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

17-18 września 2018 2 dni Kraków
15-16 października 2018 2 dni Kraków
19-20 listopada 2018 2 dni Kraków
6-7 grudnia 2018 2 dni Kraków

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

 

Szkolenie realizowane jest przez:

Brak wydarzeń

Program szkolenia ISO 14001

 Szkolenie: "PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG NORMY ISO 14001:2015" jest przeznaczone zarówno dla osób pracujących w systemie ISO 14001:2004, jak i w ISO 14001:2015.

 

Moduł 1 – Wstęp

 1. Cel systemu zarządzania środowiskowego, dokumenty normatywne, nowe wydanie standardu ISO 14001:2015
 2. Jak certyfikować system zarządzania środowiskowego?

Moduł 2 – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

 1. Funkcja Pełnomocnika w firmie
 2. Podstawowe zadania i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 14001

Moduł 3 – Zarządzanie procesowe PDCA

 1. Podstawy zarządzania procesowego
 2. Kroki cyklu PDCA dla konkretnych procesów

Moduł 4 – Omówienie wymagań normy ISO 14001 w praktyce

 1. Co to jest kontekst i jak identyfikować strony zainteresowane?
 2. Rola przywództwa w organizacji, polityka systemu środowiskowego oraz odpowiedzialności i uprawnienia pracowników
 3. Określanie ryzyk i szans zgodnie z nową normą oraz cele środowiskowe
 4. Identyfikowanie aspektów środowiskowych i dalsze postępowanie z nimi
 5. Zapobieganie i reagowanie na sytuacje awaryjne
 6. Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
 7. Monitorowanie i pomiary w systemie oraz audyty wewnętrzne
 8. Doskonalenie systemu: niezgodności i działania korygujące oraz przegląd zarządzania

Moduł 5 - Audyt – wstęp

 1. Terminologia i podstawy ISO 19011
 2. Audytor wewnętrzny w organizacji – rola, zadania, uprawnienia

Moduł 6 - Wykonanie audytu

 1. Zarządzanie audytem zgodnie z cyklem PDCA
 2. Etap 1 - przygotowanie: jak utworzyć dobrą listę pytań kontrolnych oraz plan audytu?
 3. Etap 2 - przeprowadzenie: czym są dowody z audytu, jak je zdobyć? Ocena sytuacji z audytów i identyfikacja niezgodności
 4. Etap 1 - zakończenie: raport, działania dokonywane po audycie

Moduł 7 - Podsumowanie i test kompetencji

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z pracy Pełnomocnika i Audytora systemu.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci:

Dodatkowe dokumenty ISO 14001

Warunki realizacji szkoleń

 

 warunki-realizacji-szo