Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE - ISO 17025 - JAKOŚĆ W LABORATORIUM
KIEROWNIK JAKOŚCI I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ISO

Czas i miejsce szkolenia ISO 17025

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

27-28 września 2018 2 dni Kraków
8-9 listopada 2018 2 dni Kraków

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

 

Szkolenie realizowane jest przez:

Brak wydarzeń

Program szkolenia ISO 17025

Szkolenie: Kierownik Jakości i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym wg normy ISO/IEC 17025:2018

 

Moduł 1 – Wstęp

 1. Cel systemu, dokumenty odniesienia
 2. Zasady akredytacji laboratoriów

Moduł 2 - Kierownik Jakości w laboratorium

 1. Rola Kierownika Jakości
 2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia

Moduł 3 - Wymagania normy w praktyce laboratorium wg ISO/IEC 17025:2018

 1. Wymagania organizacyjne: struktura i organizacja, bezstronność.
 2. Wymagania techniczne: personel, warunki lokalowe i środowiskowe, metody badań, wyposażenie i spójność pomiarowa, pobór próbek, postępowanie z obiektami do badań, sterowanie jakością, przedstawianie wyników badań. 
 3. Wymagania dotyczące systemu jakości: nadzorowanie dokumentacji, kontakt z klientem, podwykonawstwo, zakupy, nadzorowanie badań niezgodnych, działania korygujące i zapobiegawcze, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania.

Moduł 4 - Przygotowanie do akredytacji

 1. Ścieżka przygotowania do akredytacji
 2. Wypełnianie wniosku o akredytację oraz ocena dokumentacji przed oceną na miejscu

Moduł 5 - Audyt – wprowadzenie

 1. Podstawowe podjęcia  i zasady audytu w laboratorium
 2. Rola i cechy dobrego audytora wewnętrznego

Moduł 6 - Realizacja audytu

 1. Zarządzanie audytem
 2. Przygotowanie do audytu: lista pytań kontrolnych, plan audytu
 3. Przeprowadzenie audytu: zbieranie dowodów, ocena sytuacji audytowych i identyfikacja niezgodności
 4. Zakończenie audytu: raport z audytu, działania poaudytowe

Moduł 8 - Podsumowanie i test kompetencji

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z pracy Kierownika Jakości i Audytora systemu.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci:

Dodatkowe dokumenty ISO 17025

Warunki realizacji szkoleń

  

 warunki-realizacji-szo