SZKOLENIE - BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI - ISO 27001
PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ISO

Czas i miejsce szkolenia ISO 27001

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

16-17 listopada 2017 2 dni Kraków
14-15 grudnia 2017 2 dni Kraków

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

Program szkolenia ISO 27001

Moduł 1 – Wstęp

 1. Cel systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dokumenty normatywne
 2. Jak uzyskać certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Moduł 2 – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BI

 1. Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji w firmie
 2. Zadania i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 27001

Moduł 3 – Zarządzanie procesowe PDCA

 1. Podstawowe zasady zarządzania procesowego
 2. Cyklu PDCA w realizacji konkretnych procesów

Moduł 4 – Omówienie wymagań normy ISO 27001

 1. Zaangażowanie kierownictwa i polityka systemu bezpieczeństwa informacji.
 2. Role, odpowiedzialności i uprawnienia pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Identyfikacja aktywów bezpieczeństwa informacji, opis aktywów, określanie poziomu ryzyka
 4. Postępowanie z ryzykiem w odniesieniu do aktywów – cele zabezpieczeń i zabezpieczenia aktywów
 5. Dokumentacja systemu
 6. Sprawdzanie i przeglądy postępowania z ryzykiem. Procedury monitorowania. Audyty wewnętrzne systemu
 7. Przeglądy kierownictwa. Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do niezgodności w systemie
 8. Analiza deklaracji stosowania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Moduł 5 – Wstęp do audytów systemu bezpieczeństwa informacji

 1. Terminologia i podstawy audytów według ISO 19011
 2. Audytor wewnętrzny w organizacji - jego zadania i uprawnienia

Moduł 6 – Audyty wewnętrzne systemu

 1. Zarządzanie audytem wewnętrznym
 2. Opracowanie programu audytu wewnętrznego oraz dobrej listy kontrolnej
 3. Szukanie dowodów podczas badania audytowego. Ocena sytuacji audytowych na miejscu. Określanie i opis niezgodności
 4. Raport z audytu, działania dokonywane po audycie

Moduł 7 - Podsumowanie i test kompetencji

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z pracy Pełnomocnika i Audytora systemu.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci:

Dodatkowe dokumenty ISO 27001

Informacje o szkoleniu

Warunki realizacji szkoleń

 info-szo  warunki-realizacji-szo