Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE - ISO 9001 - JAKOŚĆ
PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Czas i miejsce szkolenia ISO 9001

 

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

8-9 października 2018 2 dni Kraków
12-13 listopada 2018 2 dni Kraków
10-11 grudnia 2018 2 dni Kraków

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

 

 

Szkolenie realizowane jest przez:

Brak wydarzeń

Program szkolenia ISO 9001

Szkolenie: "PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY ISO 9001:2015" jest przeznaczone zarówno dla osób pracujących w systemie ISO 9001:2008, jak i w ISO 9001:2015

 

Dzień 1.

Moduł 1 - Wstęp

 1. Cel systemu, dokumenty odniesienia, nowe wydanie normy ISO 9001:2015
 2. Zasady certyfikacji systemu

Moduł 2 – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

 1. Rola Pełnomocnika i miejsce w strukturze organizacji
 2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia

Moduł 3 – Zarządzanie procesowe PDCA

 1. Zasady zarządzania procesowego
 2. Poszczególne etapy cyklu PDCA w odniesieniu do konkretnych procesów

Moduł 4 - Wymagania normy w praktyce organizacji

 1. Kontekst organizacji i strony zainteresowane
 2. Przywództwo, polityka systemu oraz odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji
 3. Działania związane z ryzykami i szansami oraz cele jakości
 4. Nadzór nad zasobami: ludzie, infrastruktura, środowisko dla procesów, wiedza. Nadzór nad sprzętem do monitorowania
 5. Dokumentacja systemu
 6. Realizacja wyrobu i usługi począwszy od planowania, przez projektowanie, zakupy, produkcję, postępowanie po produkcji oraz postępowanie z wyrobem niezgodnym
 7. Monitorowanie systemu, w tym audyty wewnętrzne
 8. Doskonalenie systemu: niezgodności i działania korygujące oraz przegląd zarządzania

 

Dzień 2.

Moduł 5 - Audyt – wprowadzenie

 1. Podstawowe terminy i zasady audytu
 2. Rola i cechy dobrego audytora wewnętrznego

Moduł 6 - Przeprowadzenie audytu

 1. Zarządzanie audytem
 2. Przed audytem: lista pytań kontrolnych, plan audytu
 3. W trakcie audytu: zbieranie dowodów, ocena sytuacji audytowych i identyfikacja niezgodności
 4. Po audycie: raport z audytu, działania poaudytowe

Moduł 7 - Podsumowanie i test kompetencji

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z pracy Pełnomocnika i Audytora systemu.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci: