Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE - ISO 9001 i ISO 14001 - JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO
PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ISO

Czas i miejsce szkolenia ISO 9001 + ISO 14001

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

1-3 października 2018 3 dni Kraków
28-30 listopada 2018 3 dni Kraków

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

 

Szkolenie realizowane jest przez:

Brak wydarzeń

Program szkolenia ISO 9001 + ISO 14001

Szkolenie "PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO WG NORM ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015" jest przeznaczone zarówno dla osób pracujących w systemie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004, jak i w ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

 

Moduł 1 – Wstęp do wymagań systemu jakości i środowiskowego

 1. Podstawy działania zintegrowanego systemu, normy odniesienia ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015
 2. Jak uzyskać certyfikat systemu jakości i środowiskowego?

Moduł 2 – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

 1. Pełnomocnik w strukturze organizacji
 2. Kwalifikacje, obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika

Moduł 3 – Zarządzanie procesowe PDCA

 1. Zasady zarządzania procesowego?
 2. Omówienie PDCA dla przykładowych procesów

Moduł 4 - Wymagania norm ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015

 1. Wymagania wspólne dla norm:
  1. Kontekst organizacji i strony zainteresowane oraz zobowiązania do zgodności
  2. Przywództwo oraz polityka zintegrowanego systemu jakością i środowiskowego
  3. Podejście oparte na ryzyku, wykorzystywanie szans
  4. Zarządzanie personelem: odpowiedzialności i uprawnienia, kompetencje, komunikacja wewnętrzna i ze stronami zainteresowanymi
  5. Nadzór nad infrastrukturą i środowiskiem prowadzenia procesów
  6. Sprawdzanie działania systemu, w tym audyty wewnętrzne
  7. Postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące. Przegląd zarządzania
 2. Wymagania specyficzne dla ISO 9001:
  1. Realizacja wyrobu lub usługi
 3. Wymagania specyficzne dla normy ISO 14001:
  1. Identyfikacja, klasyfikacja i postępowanie z aspektami środowiskowymi
  2. Zapobieganie oraz gotowość do reagowania na awarie

Moduł 5 - Audyt – wprowadzenie

 1. Terminy i zasady audytu
 2. Audytor wewnętrzny – rola, postawa, kompetencje

Moduł 6 - Przeprowadzenie audytu

 1. Zarządzanie audytem
 2. Jak opracować listę pytań kontrolnych oraz plan audytu?
 3. W jaki sposób oceniać sytuację audytowe, zbierać dowody oraz identyfikować niezgodności?
 4. Sprawozdawczość po audycie: raport z audytu, działania poaudytowe

Moduł 7 - Podsumowanie i test kompetencji

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z pracy Pełnomocnika i Audytora systemu.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci:

Dodatkowe dokumenty ISO 9001 + ISO 14001

Warunki realizacji szkoleń

  

 warunki-realizacji-szo