Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE - ISO 9001 i PN-N/OHSAS 18001 - JAKOŚĆ I BHP
PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ISO

Czas i miejsce szkolenia ISO 9001 + OHSAS 18001

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

19-21 września 2018 3 dni Kraków
5-7 listopada 2018 3 dni Kraków

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń!

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

 

Szkolenie realizowane jest przez:

Brak wydarzeń

Program szkolenia ISO 9001 + PN-N/OHSAS 18001

Szkolenie: "PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 I PN-N-18001:2004" jest przeznaczone zarówno dla osób pracujących w systemie OHSAS/PN-18001 i ISO 9001:2008, jak i w OHSAS/PN-18001 i ISO 9001:2015

 

Moduł 1 – Wstęp do szkolenia

 1. Standardy w zakresie zintegrowanego systemu jakości i BHP, podstawy działania systemu
 2. Zasady certyfikacja systemu jakości i BHP

Moduł 2 – Pełnomocnik ds. Jakości i BHP

 1. Rola Pełnomocnika w strukturze organizacji
 2. Zakres obowiązków i uprawnień Pełnomocnika systemu

Moduł 3 – Zarządzanie procesowe PDCA

 1. Podstawy zarządzania procesowego
 2. Omówienie poszczególnych etapów PDCA

Moduł 4 - Wymagania norm OHSAS/PN-N 18001 i ISO 9001

1. Wymagania wspólne dla norm:

 • Kontekst i strony zainteresowane, wymagania prawne
 • Przywództwo oraz polityka systemu
 • Odpowiedzialności i uprawnienia pracowników, nadzorowanie kompetencji, komunikacja
 • Zakupy pod względem BHP i jakości
 • Infrastruktura i środowisko pracy
 • Monitorowanie i pomiary w systemie oraz audyty wewnętrzne
 • Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze. Przegląd zarzadzania

2. Wymagania z ISO 9001:

 • Realizacja wyrobu lub usługi

3. Wymagania z OHSAS 18001 i PN-N 18001:

 • Zagrożenia i ryzyko BHP, w tym zagrożenia znaczące
 • Postępowanie awaryjne
 • Wypadki w pracy

Moduł 5 - Audyt – wprowadzenie

 1. Podstawy termonologiczne i zasady audytu
 2. Audytor wewnętrzny w organizacji

Moduł 6 - Przeprowadzenie audytu

 1. Zarządzanie audytem
 2. Faza planowania audytu: lista pytań, program audytu
 3. Faza wykonania audytu: dowody audytowe, analiza sytuacji, opis niezgodności z audytu
 4. Faza raportowania: raport z audytu, działania poaudytowe

Moduł 7 - Podsumowanie i test kompetencji

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z pracy Pełnomocnika i Audytora systemu.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci:

Dodatkowe dokumenty ISO 9001 + OHSAS

Warunki realizacji szkoleń

 

 warunki-realizacji-szo