Drukuj

 PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA W ISO 9001

 

 

Przegląd zarządzania

Przegląd zarządzania opisany w rozdziale 5.6 normy ISO 9001:2008 jest spotkaniem najwyższego kierownictwa poświęconym wyciągnięciu wniosków z bieżącego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przegląd zarządzania ma służyć wypracowaniu rozwiązań umożliwiających doskonalenie systemu zarządzania oraz poprawie procesów przebiegających w firmie.

 

 

Dane wejściowe do przeglądu zgodnie z ISO 9001

Standard ISO 9001 dokładnie podaje zagadnienia, jakie podlegają przeglądowi. Należą do nich:

 

 

Poza wymienionymi wyżej elementami norma ISO 9001 wymaga również, aby przeglądem objąć potrzebę zmian w systemie zarządzania jakością, łącznie z polityką jakości i celami dotyczącymi jakości. W praktyce przegląd zarządzania jest tym momentem, kiedy dochodzi do weryfikacji wcześniej ustalonych celów jakości i do określenia nowych, na kolejny okres funkcjonowania systemu.

 

Częstość przeglądu zarządzania zależy od specyfiki funkcjonowania organizacji, jednak zwykle wykonuje się go przynajmniej raz w roku.

 

 

 

Więcej na temat systemu jakości: