CERTYFIKATY ISO W POLSCE

 

ISO SuveySystemy ISO od wielu lat cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy wdrażając i certyfikując systemy oparte na normach ISO kierują się potrzebami rynku i wymaganiami kontrahentów. Część firm wdrożyła ISO korzystając z okazji jaką dawały dotacje unijne na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Jednak niezależnie od argumentów przemawiających za wprowadzeniem systemu ISO do firmy można stwierdzić, że przedsiębiorcy widzą sens w zarządzaniu firmami zgodnie z cyklem PDCA i zasadami wskazanymi przez standardy ISO. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez International Organization for Standardization, opublikowane jako ISO Survey we wrześniu tego roku (http://www.iso.org/iso/home.htm).

 

ILE JEST CERTYFIKATÓW ISO W POLSCE?

Wynika z nich, że w 2013 r. w Polsce wzrosła liczba certyfikatów i to niezależnie od rodzaju systemu zarządzania. Poniższy wykres przedstawia ilość certyfikatów ISO obowiązujących w ciągu ostatnich 2 lat w najpopularniejszych systemach zarządzania:

 

W JAKICH KRAJACH SYSTEMU ISO SĄ NAJPOPULARNIEJSZE?

Najchętniej wdrażanym systemem jest nadal system zarządzania jakością ISO 9001. W Polsce jest wydanych 10 527 certyfikatów ISO 9001, co stawia nas w środku tabeli wśród państw europejskich.

 

Podobnie wygląda nasza pozycja względem Europy, jeśli chodzi o ilość wydanych certyfikatów ISO 14001. W 2013 r. certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 otrzymało w Polsce 2220 przedsiębiorstw, co daje nam 10. miejsce wśród krajów europejskich.

 

 

Również w przypadku ISO/IEC 27001 znajdujemy się w średniej europejskiej pod względem ilości wydanych certyfikatów. W Polsce jest wydanych obecnie 307. certyfikatów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

 

 

Powyższe dane pokazują, że choć nie jesteśmy europejską potęgą w systemach ISO to jednak polscy przedsiębiorcy są równie świadomi wartości jaką niesie ze sobą zarzadzanie przez ISO, jak ich zagraniczni koledzy.

 

Więcej o systemach ISO: