WDROŻENIE SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ – CZY WARTO?

jakosc

 

Odpowiadając na to pytanie najpierw warto się zastanowić, czym w ogóle jest System Zarządzania Jakością i co on daje organizacji, która go wdrożyła.
System Zarządzania Jakością określa standardy zarządzania organizacją w myśl normy ISO 9001. System ten skupia się na zapewnieniu jak najlepszej jakości produktów i usług oraz ciągłym doskonaleniu przez firmę. Wszystkie wymagania normy ISO 9001:2008 są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od typu, branży czy wielkości.

 

1. PRESTIŻ I POPRAWA WIZERUNKU DZIĘKI ISO 9001

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością jest dobrowolne i zależy wyłącznie od organizacji. Jednak często w praktyce okazuje się, że potencjalni partnerzy czy klienci wymagają tego, by dana firma spełniała określone standardy zgodne z ISO, a certyfikat jest najbardziej godnym zaufania dowodem kontrolowanej jakości.
Nie bez powodu duża część firm „chwali się” posiadanym certyfikatem ISO. W społeczeństwie wzrasta świadomość znaczenia jakości produktów i usług, nawet, jeśli Klienci nie wiedzą, jakie wymagania są zawarte w normach ISO, wiedzą, że jest to wyznacznik jakości.

 

2. EFEKTYWNOŚĆ I LEPSZA ORGANIZACJA PRACY

System Zarządzania Jakością również jest wdrażany, aby zwiększyć efektywność firmy oraz usystematyzować pracę swoich pracowników. System Zarządzania powinien być „uszyty na miarę” firmy. Indywidualnie dostosowany do specyfiki organizacji oraz wykonywanej w niej pracy. Poprzez określenie procesów zachodzących w firmie, oraz ustalenie celów firmy, pracodawca jest w stanie wprowadzić harmonię w organizacji oraz zwiększyć efektywność swoich pracowników. Pomaga w tym również dokumentacja wymagana przez normę ISO 9001, choć w niektórych przypadkach nadmiernie rozbudowana dokumentacja zniechęca pracowników do przestrzegania zasad ISO oraz utrudnia osiąganie efektów systemu zarządzania jakością.

 

3. JAKOŚĆ W FIRMIE

Głównym wymaganiem normy ISO 9001 jest spełnienie wymagań Klienta oraz podnoszenie jakości oferowanych przez firmę produktów i usług. Realizacja tych wymogów umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej. Dzięki temu organizacja jest w stanie utrzymać pozycję rynkową oraz stale dostosowywać się do zmieniających się warunków na rynku.

Jako Klienci często stajemy przed wyborem niska cena albo wysoka jakość. Niestety z praktyki wiemy, że często trudno połączyć te dwie cechy. Niejednokrotnie stawiamy na jakość, gdyż chcemy mieć świadomość, że wydane pieniądze nie poszły na marne. Dobrze wdrożony System Zarządzania Jakością właśnie tą jakość nam gwarantuje.

 

KOSZTY SYSTEMU JAKOŚCI

Firmy, które zastanawiają się nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością często borykają się z pytaniem, czy im się to opłaci, czy koszty związane z wdrożeniem ISO ich nie przerosną. To prawda, koszty związane z wdrożeniem, a przede wszystkim certyfikacją firmy zgodnie z ISO 9001 nie są małe. Lecz po wdrożeniu i uzyskaniu certyfikatu ISO 9001 mamy pewność, że pożądana przez nas jakość będzie kontrolowana i cały czas utrzymywana. Jeżeli przewidziane założenia nie przynoszą efektów, organizacja powinna wykryć przyczyny problemów i skorygować je. Dzięki temu firma stają się konkurencyjne na rynku, a ciągle doskonalona jakość wyrobów przyciąga Klientów.

 

 

Więcej na temat jakości: