Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE - PN-N 18001 I OHSAS 18001 - BHP
PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU

Czas i miejsce szkolenia OHSAS

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

24-25 września 2018 2 dni Kraków
22-23 października 2018 2 dni Kraków
26-27 listopada 2018 2 dni  Kraków
13-14 grudnia 2018 2 dni Kraków

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

 

Szkolenie realizowane jest przez:

Brak wydarzeń

Program szkolenia OHSAS 18001

Program szkolenia: "PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP WG NORM ISO 45001, OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004".

 

Moduł 1 – Wstęp

 1. Cel systemu zarządzania BHP, obowiązujące i planowane normy
 2. Certyfikacja systemu – zasady, wybór jednostki, przedłużenie certyfikacji

Moduł 2 – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP

 1. Pełnomocnik w firmie, zależności między Pełnomocnikiem, a Specjalistą BHP
 2. Zadania Pełnomocnika ds. SZBHP, jego odpowiedzialności i uprawnienia

Moduł 3 – Zarządzanie procesami w firmie zgodnie z cyklem PDCA

 1. Podstawowe zasady zarządzania procesowego
 2. Cykl PDCA w realizacji przykładowych procesów

Moduł 4 – Wymagania norm ISO 45001, OHSAS i PN-N 18001

 1. Wymagania ogólne norm ISO 45001, OHSAS 18001 i PN-N 18001, polityka BHP w organizacji
 2. Zagrożenia dla BHP, ocena ryzyka i środki kontroli ryzyka. Znaczące zagrożenia według Polskiej Normy.
 3. Identyfikacja wymagań prawnych i innych oraz ich ocena zgodności. Cele BHP i programy ich realizacji
 4. Kompetencje, szkolenia, świadomość, komunikacja i współudział pracowników. Podwykonawcy
 5. Wymagana dokumentacja i nadzorowanie jej
 6. Postępowanie w ramach sterowania operacyjnego.
 7. Sytuacje awaryjne – zapobieganie i postępowanie po zdarzeniu. Postępowanie po wypadkach
 8. Monitorowanie i pomiary BHP oraz audyty wewnętrzne
 9. Doskonalenie systemu: niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze oraz przegląd zarządzania

Moduł 5 - Audyt – wstęp

 1. Terminy i podstawowe zasady zgodnie z ISO 19011 i PN-N 18011
 2. Rola, zadania, uprawnienia Audytora Wewnętrznego BHP

Moduł 6 - Wykonanie audytu

 1. Zarządzanie audytem
 2. Przygotowanie: opracowanie listy kontrolnej oraz planu audytu
 3. Przeprowadzenie: rodzaje dowodów z audytu, ocena przykładowych sytuacji z audytów i identyfikacja niezgodności
 4. Zakończenie: raport po audycie, działania poaudytowe

Moduł 7 - Podsumowanie i test kompetencji

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z pracy Pełnomocnika i Audytora systemu.

Norma dla systemu zarządzania BHP często jest błędnie nazywana jako ISO 18001. Naturalnie poprawne stwierdzenia to PN-N 18001, OHSAS 18001 lub ISO 45001. Samo stwierdzenie ISO 18001 nie jest prawidłowe.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci:

Dodatkowe dokumenty OHSAS 18001

Warunki realizacji szkoleń

  

 warunki-realizacji-szo