Brak wydarzeń

 NOWA NORMA ISO 14001:2015!

 

 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) co kilka lat przygotowuje aktualizację kolejnych norm, na których opierają się wdrażane w firmach systemy zarządzania. Prace zmierzające do wydania lepszej, bardziej dostosowanej do potrzeb rynku normy skoncentrowane są obecnie na standardzie ISO 14001, którego poprzednie wydanie pochodzi z 2004 roku. Ukazanie się nowego standardu w dziedzinie zarządzania środowiskowego planowane jest na 2015 rok. W ślad za nowelizacją ISO 14001 nastąpią zmiany w normie ISO 14004 stanowiącej uzupełnienie i wyjaśnienie wymagań nakładanych przez normę ISO 14001.

 

W celu wydania norm jak najlepiej dopasowanych do użytkowników ISO opracowało ankietę, w której każda organizacja, zarówno ta użytkująca normę ISO 14001 w celu poprawy zarządzania własnymi aspektami środowiskowymi, jak i jednostki certyfikujące i organizacje badawcze mogą zaangażować się w prace nad nowymi normami.

 

Ankieta dostępna jest na stronie www.iso.org/iso/14001survey2013. Posiada ona 9 wersji językowych, w tym angielski, francuski i rosyjski. Udział w ankiecie jest zupełnie anonimowy, a wyniki podsumowujące ankiety zostaną przesłane jedynie do tych uczestników, którzy wyrażą na to zgodę. Wypełnienie całej ankiety zajmuje około 20 minut. Ankieta będzie otwarta do dnia 30 kwietnia 2013 r. Po tym terminie zebrane wyniki zostaną przekazane do Komitetu Technicznego ISO/TC 207, który bezpośrednio zajmuje się aktualizacją standardów środowiskowych ISO 14001 i ISO 14001.