Brak wydarzeń

 WDROŻENIE EMAS - NOWA USŁUGA!

 

Logo EMASZ przyjemnością zawiadamiany, że rozszerzyliśmy zakres naszych usług konsultingowych o wdrażania systemu EMAS. W ramach wdrożeń świadczymy kompleksowe usługi związane z doradztwem, szkoleniami i audytami środowiskowymi. Efektem naszych prac jest przygotowanie Firmy Klienta do bezproblemowego przejścia przez procedurę weryfikacji systemu kończącą się uzyskaniem prawa do posługiwania się logo EMAS.

 

EMAS to narzędzie zarządzania środowiskowego stosowane na terenie Unii Europejskiej i wynikające z jej prawodawstwa. W Polsce system ten został przyjęty na mocy Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). EMAS może być wdrażany w różnego typu organizacjach: w firmach produkcyjnych i usługowych, instytucjach publicznych, szpitalach itp. Podstawowym celem EMAS jest zminimalizowanie zagrożenia dla środowiska spowodowanego prowadzoną działalnością poprzez określenie dróg zapobiegania, redukcji i nadzorowania wpływów organizacji na środowisko.

 

Podstawowe korzyści z wdrożenia systemu EMAS to:

1. Pewność utrzymania zgodności z przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska
2. Ograniczenie kosztów związanych z korzystaniem ze środowiska dzięki zmniejszeniu zużycia surowców naturalnych
3. Redukcja kar i opłat za korzystanie ze środowiska
4. Wzrost konkurencyjności na rynku - obecnie tylko ok. 40 firm w Polsce posiada wdrożony EMAS!
5. Poprawa wizerunku firmy wśród klientów oraz komunikacji z organami nadzoru środowiskowego

 

W ramach wdrożenia EMAS oferujemy:

  • przeprowadzenie przeglądu środowiskowego,
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji systemu,
  • przeprowadzenie szkoleń dla personelu,
  • przeprowadzenie audytu środowiskowego,
  • przygotowanie deklaracji środowiskowej.

 

 

Bliższych informacji na temat usługi wdrożenia systemu EMAS oraz związanych z nią kosztów udzielimy pod numerem tel. 12 345 47 45. Zapraszamy również do kontaktu mailowego KONTAKT