Brak wydarzeń

STATECZNOŚĆ MASZYNY I OCHRONA PRZED MATERIAŁAMI WYRZUCANYMI Z MASZYNY
osłony maszyn

Kolejna część opisująca minimalne wymagania dla maszyn zgodnie z dyrektywą narzędziową i maszynową dotyczy stateczności i zagrożeń związanych z niekontrolowanym wyrzucaniem materiałów i substancji podczas pracy maszyny. Są to bardzo ważne kwestie, które producent maszyny powinien wziąć pod uwagę podczas jej projektowania. Również użytkownicy starych maszyn muszą ocenić bezpieczeństwo maszyn pod kątem tych dwóch cech i w razie konieczności wdrożyć rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo.

 

 

Emisja lub wyrzucanie substancji, materiałów i przedmiotów

 

W przypadku wielu maszyn występuje zagrożenie w postaci odrzutu obrabianego materiału. W przypadku, kiedy maszyna stwarza niebezpieczeństwo wyrzucania substancji, materiałów i przedmiotów, które mogą zagrozić użytkownikom wówczas takie maszyny wyposaża się w środki ochronne eliminujące powyższe zagrożenia. W zależności od rodzaju wyrzucanych materiałów lub substancji można wyróżnić następujące rozwiązania:

  • Maszyny generujące wszelkiego typu gazy, płyny, opary lub pyły powinno wyposażyć się w odpowiednie urządzenia wyciągowe znajdujące się w pobliżu źródła zagrożenia. Przewody z mediami pod ciśnieniem powinny zostać zamocowane np. za pomocą zaczepów, podpórek. Tam gdzie możliwe jest wyrzucenie pary, wody, ciekłych metali i innych czynników pod ciśnieniem należy zastosować obudowy, ekrany, osłony, itp., które będą chronić operatora maszyny przed uszkodzeniem ciała.

odkurzacz

  • Maszyny, w których może dojść do odrzutu obrabianego materiału stałego powinno się wyposażyć w mocowania materiału obrabianego w odpowiednio dobranych uchwytach, przyrządach, czy stołach z otworami montażowymi. Należy zastosować prowadnice i podtrzymki przedmiotów obrabianych. Ponadto trzeba zastosować osłony stref niebezpiecznych o należytej wytrzymałości, mogącej pochłonąć energię wyrzucanych przedmiotów i narzędzi.

osłony na maszynie

 

Stateczność maszyny

Maszyna poddana naporowi wiatru, drganiom podłoża lub drganiom wywołanym jej pracą może być niestabilna. A przewrócenie się lub niezamierzony ruch maszyny stwarza zagrożenie dla operatorów i osób postronnych. Z tego powodu należy przedsięwziąć środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia jej stabilności. Aby tego dokonać maszynę oraz jej części mocuje się do podłoża. Mocowanie odbywa się za pomocą odpowiednich zaczepów lub innych podobnych urządzeń. Jako zabezpieczenia stosuje się najczęściej:

  • Mocowania maszyny do podłoża uchwytami kotwiącymi, śrubami fundamentowymi, itp.;

kotwy do podłoża

  • Środki zabezpieczające elementy maszyn (otwarte osłony, elementy robocze: suwarki pras, wrzeciona maszyn, itp.) przed niezamierzoną zmianą położenia, np. zaczepy, rozpórki klinowe, zapadki, itp.

blokada koła zębatego

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.