Drukuj

STATECZNOŚĆ MASZYNY I OCHRONA PRZED MATERIAŁAMI WYRZUCANYMI Z MASZYNY
osłony maszyn

Kolejna część opisująca minimalne wymagania dla maszyn zgodnie z dyrektywą narzędziową i maszynową dotyczy stateczności i zagrożeń związanych z niekontrolowanym wyrzucaniem materiałów i substancji podczas pracy maszyny. Są to bardzo ważne kwestie, które producent maszyny powinien wziąć pod uwagę podczas jej projektowania. Również użytkownicy starych maszyn muszą ocenić bezpieczeństwo maszyn pod kątem tych dwóch cech i w razie konieczności wdrożyć rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo.

 

 

Emisja lub wyrzucanie substancji, materiałów i przedmiotów

 

W przypadku wielu maszyn występuje zagrożenie w postaci odrzutu obrabianego materiału. W przypadku, kiedy maszyna stwarza niebezpieczeństwo wyrzucania substancji, materiałów i przedmiotów, które mogą zagrozić użytkownikom wówczas takie maszyny wyposaża się w środki ochronne eliminujące powyższe zagrożenia. W zależności od rodzaju wyrzucanych materiałów lub substancji można wyróżnić następujące rozwiązania:

odkurzacz

osłony na maszynie

 

Stateczność maszyny

Maszyna poddana naporowi wiatru, drganiom podłoża lub drganiom wywołanym jej pracą może być niestabilna. A przewrócenie się lub niezamierzony ruch maszyny stwarza zagrożenie dla operatorów i osób postronnych. Z tego powodu należy przedsięwziąć środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia jej stabilności. Aby tego dokonać maszynę oraz jej części mocuje się do podłoża. Mocowanie odbywa się za pomocą odpowiednich zaczepów lub innych podobnych urządzeń. Jako zabezpieczenia stosuje się najczęściej:

kotwy do podłoża

blokada koła zębatego