Brak wydarzeń

2021 08 23 Art na WWW Re branding 250x153

RE-BRANDING, A ZNAK CE - CZYLI WPROWADZENIE DO OBROTU PRODUKTÓW POD WŁASNYM LOGIEM LUB WŁASNĄ MARKĄ

 

Importerzy oraz dystrybutorzy zajmują się kupnem oraz sprzedażą towarów na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego (importerzy - sprowadzają towar na terene EOG spoza jego granic, dystrybutorzy dokonuja handlu wewnątrzwspólnotowego). Produkty w ten sposób wprowadzone do obrotu muszą oczywiście m. in. posiadać znak CE naniesiony na sam produkt oraz ich producent musi wystawić dokument deklaracji zgodności, potwierdzający, że towar ten spełnia wymagania europejskiej dyrektyw i rozporządzeń.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy podmioty gospodarcze w momencie importu czy dystrybucji będą chciały umieścić własne logo na wprowadzanym do obrotu produkcie. W praktyce, importerzy i dystrybutorzy muszą wiedzieć, iż w takiej sytuacji diametralnie zmienia się kwestia wymagań, jakie muszą spełnić pod kątem możliwości sprzedaży takich produktów na terenie EOG.

Powołując się na zapis większości dyrektyw przewidujących oznaczenie znakiem CE:

„Importera lub dystrybutora uważa się za producenta do celów niniejszej dyrektywy i w konsekwencji podlegają oni obowiązkom producenta określonym w art. 6, jeżeli wprowadzają oni sprzęt elektryczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub modyfikują sprzęt elektryczny już znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z niniejszą dyrektywą” [art. 10 dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE]

Taki sam przekaz znajdziemy m. in. w dyrektywach / rozporządzeniach:

- o kompatybilności elektromangetycznej EMC 2014/30/UE,

- o substancjach niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/UE,

- radiowej RED 2014/53/UE,

- zabawkowej TOYS 2009/48/WE,

- dla środów ichrony indywidualnej PPE 2014/425.

Powyższy zapis wskazuje, iż w momencie zmiany brandu, nadania własnego logo na produkt, zmiany nazwy produktu czy modyfikacji danego towaru - ich importerzy lub dystrybutorzy w praktyce stają się producentem tego produktu. Pod kątem przepisów znaku CE, wymagania dla producentów są zupełnie inne niż dla importerów czy dytrybutorów. Być może prawo handlowe nie będzie tutaj się zmieniało (dla urzędów celnych taki podmiot będzie dalej klasyfikowany jako importer), ale "(...) do celów niniejszej dyrektywy (...)" importera lub dystrybutora uważa się za producenta.

Analizując dalej zapis dotyczący przejęcia odpowiedzialności: "(...) w konsekwencji podlegają oni obowiązkom producenta określonym w art. 6 (...)" - w przykładowej dyrektywie niskonapięciowej LVD 2014/35/UE mamy odniesienie do artykułu 6, w którym znajdziemy obowiązki, jakie muszą spełnić producenci (w tym obowiązki nadania nowego znaku CE oraz wystawienia nowego dokumentu deklaracji zgodności). To, co nowi producenci ("post-importerzy") będą musieli wykonać to:

1) dobrać wszystkie dyrektywy (lub sprawdzić, czy poprzedni dostawca, np. zakład wytwórczy, wykonał tą część poprawnie),

2) dobrać stosowane normy zharmonizowane (lub sprawdzić, czy dostawca wykonał tą część poprawnie),

3) przeprowadzić proces oceny ryzyka,

4) sprawdzić, czy urządzenie jest bezpieczne (czy spełnione są tzw. „wymagania zasadnicze” znajdujące się w dyrektywach / rozporządzeniach) – najczęściej poprzez analizę raportów z badań dostawcy + samodzielne wykonanie/zlecenie badań jeżeli dostawca nie wykonał odpowiednich,

5) opracować własną dokumentację techniczną,

6) stworzyć własną instrukcję obsługi,

7) oznakować urządzenie etykietą/etykietami ze swoimi danymi, znakiem CE oraz innymi wymaganymi informacjami.

8) samodzielnie wystawić dokument deklaracji zgodności.

 

Powyższe elementy są obowiazkowe do wykonania dla nowych producnetów (a takimi właśnie się staną importerzy oraz producenci w chwili zmiany nazwy, loga czy brandu towaru) przed wprowadzeniem produktu do obrotu.

 

Jeżeli chcą Państwo samodzielnie przeprowadzić powższe kroki (nadać nowy znak CE zakończony wystawieniem nowej deklaracji zgodności przez Państwa) - jest to naturalnie możliwe. W tym celu należy zapoznać się z treścią wybranych dyrektyw oraz norm punkt po punkcie i spełnić wymagania tych dokumentów.

 

Jeżeli proces ten będzie dla Państwa zbyt czasochłonny, zbyt trudny - zapraszamy na szkolenia organizowane w naszej jednstce. Szkolenia są poukłądane w taki sposób, aby uczestnicy byli w stanie samodzielnie spełnić powyższe wymagania, w tym samodzielnie nadać znak CE i wystawić deklarację zgodności. Podczas szkoleń po kolei przechodzimy przez wymagania dyrektyw oraz tłumaczymy wszystkie powyższe wymagania krok po kroku. Szkolenia organizowane są w wersji najczęściej 1-dniowej, ON-LINE lub stacjonarnie w naszej sali szkoleniowej lub u Państwa w siedzibach. Szczegóły (dla szkoleń otwartych, cyklicznie organizowanyc)pod linkami: 

- dla producentów, importerów i dystrybutorów SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO - https://www.certios.pl/szkolenia/oznaczenie-ce/znak-ce-na-urzadzenia-elektryczne.

- dla producentów, importerów i dystrybutorów ZABAWEK - https://www.certios.pl/szkolenia/oznaczenie-ce/znak-ce-na-zabawki

- dla producentów, importerów i dystrybutorów MASZYN - https://www.certios.pl/szkolenia/oznaczenie-ce/znak-ce-na-maszyny

- dla producentów, importerów i dystrybutorów WYROBÓW BUDOWLANYCH - https://www.certios.pl/szkolenia/oznaczenie-ce/znak-ce-na-wyroby-budowlane

- dla producentów, importerów i dystrybutorów ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ - zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy (prawy, dolny róg strony).

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.