Brak wydarzeń

 

W dniu 3 marca 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE nr L64/7 ukazała się nowa Dyrektywa Komisji 2012/7/UE zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, część III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do bezpieczeństwa zabawek.

 

Nowa dyrektywa powinna zostać wdrożona do prawa krajowego wszystkich Państw Członkowskich do dnia 20 stycznia 2013 r, aby wejść w życie w dniu 20 lipca 2013 r.

Nowa dyrektywa wprowadza zmiany w dopuszczalnym poziomie zawartości kadmu w zabawkach. Ponadto podkreślono, że na zabawkach nie mogą znajdować się ostrzeżenia, które są sprzeczne z przewidywanym przeznaczeniem zabawek. Poprawiono także przepis dotyczący wytrzymałości mechanicznej zabawek.

Podane zmiany weszły w życie 13 listopada 2012 roku, oprócz wymagań dotyczących kadmu, które wejdą w życie z dniem 20. lipca 2013 roku.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.