Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!
Brak wydarzeń

 

W dniu 3 marca 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE nr L64/7 ukazała się nowa Dyrektywa Komisji 2012/7/UE zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, część III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do bezpieczeństwa zabawek.

 

Nowa dyrektywa powinna zostać wdrożona do prawa krajowego wszystkich Państw Członkowskich do dnia 20 stycznia 2013 r, aby wejść w życie w dniu 20 lipca 2013 r.

Nowa dyrektywa wprowadza zmiany w dopuszczalnym poziomie zawartości kadmu w zabawkach. Ponadto podkreślono, że na zabawkach nie mogą znajdować się ostrzeżenia, które są sprzeczne z przewidywanym przeznaczeniem zabawek. Poprawiono także przepis dotyczący wytrzymałości mechanicznej zabawek.

Podane zmiany weszły w życie 13 listopada 2012 roku, oprócz wymagań dotyczących kadmu, które wejdą w życie z dniem 20. lipca 2013 roku.