Drukuj

OBOWIĄZKI IMPORTERA ZABAWEK

 

 

ZabawkaWszystkie wyroby będące zabawkami (przeznaczone do zabawy dla dzieci do lat 14) muszą mieć oznakowanie CE nadane przez producenta. To wymóg prawny, a jeśli się go nie spełni i wprowadzi zabawkę do obrotu to producent (lub osoba wprowadzająca do obrotu) naraża się na kary pieniężne ze strony organów kontrolnych.

 

Zgodnie z prawem obowiązkiem importera jest umieszczenie na zabawce jej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta oraz importera, a jeśli to niemożliwe dane te powinny znajdować się na opakowaniu dołączonym do zabawki. Poza tym importer wprowadzając zabawkę do obrotu musi:

 

 

Czasem importer może być uznawany za producenta. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy importer sprzedaje zabawki pod własną marką lub jeśli zmienia zabawkę w taki sposób, że zmiana może mieć wpływ na bezpieczeństwo zabawki.

 

Bardzo często podczas kontroli z Inspekcji Handlowej dystrybutor zabawki, która nie spełnia wymagań prawnych otrzymuje nakaz wycofania zabawki z rynku. Ponowne wprowadzenie towaru nie jest możliwe do czasu aż zostaną wypełnione wszystkie obowiązki prawne. W praktyce natomiast oznacza to sprzedaż zmienionej zabawki (przynajmniej w kwestii nazwy), ponieważ nie wolno sprzedawać towarów, które wskutek kontroli zostały wycofane z rynku.