Wprowadzanie do obrotu, oddawanie do użytku wyrobów

 
 
 

Troszkę historii...

 
Poczynając od roku 1957, a więc od dnia, w którym powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, narody połączone we wspólnocie zaczęły kooperować w dziedzinie gospodarki. Przez kilkadziesiąt lat ewolucji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej jej obszar znacznie się powiększył. W 1986 roku państwa Wspólnoty podpisały umowę "Jednolitego Aktu Europejskiego". Porozumienie miało zapewniać wolny przepływ towarów, osób, usług i kapitału na terenie państw członkowskich. Wolny przepływ towarów miał być możliwy poprzez wprowadzenie jednolitych przepisów dotyczących gospodarek krajów Wspólnoty. Po 7 latach, 1 stycznia 1993 roku, swobodny przepływ stał się rzeczywistością, a wszystkie państwa członkowskie zaczęły podlegać wspólnemu prawu.
 
 

Aż do dziś...

 
Z dniem 1 maja 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Fakt ten oznaczał przyjęcie przez Polskę postanowień Wspólnoty w zakresie szeroko pojętej gospodarki. Dyrektywy europejskie obowiązujące w krajach członkowskich zaczęły obowiązywać także i u nas. Polskie prawo zostało dostosowane do wytycznych Unii. Był to czas wielkich zmian w naszej gospodarce.
Zmiany dotyczyły między innymi wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku produktów trafiających na rynek Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem wspólnotowym, większość produktów została podzielona na dwie grupy.
 
Pierwszą grupę stanowią wyroby podlegające pod przepisy oznakowania CE. Są to produkty, dla których Wspólnota stworzyła dyrektywy zawierające tzw. zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Efektem spełnienia wymagań jest oznakowanie produktu ustandaryzowanym symbolem graficznym, tak zwanym ZNAKIEM CE. Ponadto, w szczególnych przypadkach producenci zobowiązani są  także do uzyskania na swoje produkty CERTYFIKATU CE.
 
Do drugiej grupy wyrobów zaliczane są wszystkie inne wyroby, które nie są przeznaczone pod oznakowanie CE. Spełnienie wymagań dla tej grupy opieramy na dyrektywie europejskiej o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
 

GRUPA 1: Wyroby podlegające pod przepisy oznakowania CE:

 
1) MASZYNY
2) WYROBY BUDOWLANE
3) URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
4) WYROBY MEDYCZNE
5) ZABAWKI
6) ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
7) URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
8) ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE
9) URZĄDZENIA POMIAROWE
10) URZĄDZENIA RADIOWE I TELEKOMUNIKACYJNE
11) URZĄDZENIA SPALAJĄCE PALIWA GAZOWE
12) JACHTY I WYPOSAŻENIE MORSKIE
13) WYROBY PIROTECHNICZNE
14) WINDY
15) WYROBY PRACUJĄCE W ATMOSFERZE ZAGROŻONEJ WYBUCHEM
 

GRUPA 2: Wyroby niepodlegające pod przepisy oznakowania CE:

 
1) ODZIEŻ DO UŻYTKU CODZIENNEGO
2) ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
3) KOSMETYKI
4) MEBLE
5) INNE NIE WYMIENIONE W GRUPIE 1...
 
Jeżeli jesteś producentem / importerem wyżej wymienionych wyrobów (grupa 1 lub grupa 2), zapoznaj się z informacjami ogólnymi na temat wprowadzania wyrobów do obrotu.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.