odblaskiOZNAKOWANIE CE NA OPASKACH ODBLASKOWYCH

 

Bezpieczeństwo dzieci jest często narażone na poważne zagrożenia związane uczestnictwem w ruchu drogowym. Skutkiem poruszania się wieczorem po nieoświetlonym terenie może być potrącenie przez samochód. Z tej racji coraz bardziej popularne stają się odblaski lub opaski odblaskowe noszone na wierzchniej warstwie odzieży (np. na rękawie itp.). Od niedawna noszenie odblasków w terenie niezabudowanym jest również obowiązkiem prawnym.

 

Jakie są przepisy, których musi przestrzegać producent chcąc wprowadzić do obrotu opaski odblaskowe lub odblaski?

W polskim prawie istnieją regulacje prawne dotyczące sprzedaży wyrobów takich jak odblaski. Jest to środek ochrony indywidualnej, a więc podlega pod dyrektywę z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG). Oznacza to, że przy chcąc sprzedawać wyrób producent musi nadać na niego oznaczenie CE oraz wystawić deklarację zgodności taką jak dla środków ochrony indywidualnej. Wygląd znaku CE jest określony w dyrektywie, jednak przed wprowadzeniem do obrotu nie wystarczy tylko i wyłącznie oznakować swój towar symbolem CE. Oprócz tego należy spełnić wymagania procedur oceny zgodności, które mogą wymagać od producentów wykonania różnych czynności. W niektórych przypadkach koniecznym może okazać się spełnienie wymagań norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG (przykładowo jeżeli opaski są przyszyte do kurtki w określonych miejscach, tworząc z niej odzież ochronną). Do norm tych należą:

- EN ISO 20471:2013 - Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania, lub
- EN ISO 13688:2013 - Odzież ochronna - Wymagania ogólne

Zakres obowiązków producenta będzie określony w wyżej wymienionych dokumentach. Aby oznakować znakiem CE odblaski i wystawić dla nich deklarację zgodności, należy spełnić wszystkie wymagana, które znajdują się w dyrektywie PPE (SOI) oraz normach zharmonizowanych z PPE, dotyczących wyrobu.

 

Więcej na ten temat:

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.