KUBKI DO NAPOJÓW I KUFLE DO PIWA Z OZNACZENIEM CE!

 

kufel

Kubki, szklanki, kufle to tak zwane naczynia wyszynkowe, czyli pojemniki pomiarowe przeznaczone do określania objętości cieczy sprzedawanej do natychmiastowej konsumpcji. Dzięki umieszczonej na nich podziałce konsument wie jaką ilość napoju otrzymał. Są to więc naczynia pomiarowe i jako takie podlegają pod przepisy dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych. Dyrektywa ta jest jedną z Dyrektywy Nowego Podejścia i przedstawia wymagania zasadnicze, które muszą być spełnione, zanim wyrób trafi do sprzedaży. Jednym z wymagań dyrektywy 2004/22/WE jest umieszczenie znaku CE na produkcie i wystawienie deklaracji zgodności. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla urządzenia pomiarowego jeśli posiada elementy elektryczne.

 

W JAKI SPOSÓB NADAJE SIĘ OZNACZENIE CE NA PRZYRZĄD POMIAROWY?

W praktyce producent wyroby nie posługuje się bezpośrednio dyrektywą lecz aktem polskim, który wprowadza dyrektywę do naszego prawodawstwa. Takim aktem jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (ze zmianami). Zgodnie z tym rozporządzeniem, aby móc umieścić znak CE na szklance, jako naczyniu pomiarowym, należy zastosować jeden z opisanych w rozporządzeniu modułów oceny zgodności. Moduły określają ścieżkę, jak krok po kroku nadać CE. Ogólnie mówiąc producent szklanki lub kufla z podziałką powinien:

  1. Dobrać odpowiednie dyrektywy europejskie dla swoich naczyń – dla standardowego kufla to będzie tylko dyrektywa do przyrządów pomiarowych, ale w specyficznych przypadkach mogą być ważne także inne dyrektywy.
  2. Zidentyfikować akty prawne i normy obowiązujące na terenie UE – na przykład rozporządzenie wskazane powyżej.
  3. Stworzyć wykaz wymagań do spełnienia dla konkretnego wyrobu, czyli konkretnie określić które spośród wymagań odnoszą się do jego wyroby i w jaki sposób zamierza je spełnić.
  4. Doprowadzić do zgodności wyrobu z wymaganiami (wymagania bezpieczeństwa) – producent powinien spełnić wymagania, które wcześniej wybrał
  5. Stworzyć dokumentację składającą się z elementów wymienionych w rozporządzeniu (wymagania dokumentacyjne)
  6. Jeśli ma to zastosowanie, przeprowadzić badania naczynia
  7. Wystawić deklarację zgodności, jako potwierdzenie zgodności wyrobu z dyrektywą 2004/22/WE
  8. Oznakować wyrób znakiem CE oraz umieścić na nim inne wymagane symbole i oznaczenia.

Proces oceny zgodności dla przyrządów pomiarowych, czy mówiąc inaczej proces nadawania oznaczenia CE, można przeprowadzić według modułów A1 lub F1 lub D1 lub E1 lub B + E lub B + D lub H, które przedstawione są w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia. Zgodnie z zastosowanym modułem producent przygotuje odpowiednią dokumentację dla swojego wyrobu i spełni inne, ważne wymagania. Jednak dla konsumenta korzystającego ze szklanki lub kufla do piwa, najważniejszy jest znaczek CE oraz towarzyszące mu symbole. One są wizualnym dowodem na bezpieczeństwo wyrobu.

 

ZNAK CE TYLKO NA KUFLU Z PODZIAŁKĄ

Znak CE na przyrządach pomiarowych, podobnie jak na innych wyrobach znakowanych tym symbolem, musi być umieszczony w sposób trwały. Oznacza to, że farba użyta do nadrukowania znaku CE nie może zmazać się w trakcie mycia szklanki, ani innego użytkowania jej w sposób zgodny z przeznaczeniem. Poza tym znak musi być czytelny. Przepisy wymagają, aby symbol CE był nie mniejszy niż 5 mm i aby jego proporcje nie były zaburzone. Ważne jest też, że oznaczenie CE musi być umieszczone bezpośrednio na wyrobie, a nie na opakowaniu detalicznych, w jakim czasem sprzedawane są szklanki kolekcjonerskie.

szklankaCE

Obok znaku CE konsument korzystający ze szklanki powinien znaleźć symbol M wraz z dwoma cyframi. Określają one rok, w którym dla tego wyroby została po raz pierwszy przeprowadzona procedura oceny zgodności (czyli w którym nadano znak CE). Symbol M oraz dwucyfrowa liczba muszą być otoczone prostokątem, którego wysokość musi być równa wysokości znaku CE. Na naczyniach wyszynkowych pojawi się jeszcze druga liczba, czterocyfrowa, umieszczona poza prostokątem. Oznacza ona numer jednostki, która przebadała wyrób i stwierdziła jego bezpieczeństwo. Mowa oczywiście o laboratorium notyfikowane, z którego korzystał producent podczas oceny zgodności przyrządu pomiarowego. Ostatnim, ale dla wielu najważniejszym symbolem na szklance czy kuflu będzie krótka pozioma kreska - podziałka, z liczbą oznaczającą pojemność naczynia mierzona do miejsca podziałki.

Producent może umieścić na naczyniu również inne symbole, oznaczenia, czy choćby elementy ozdobne, co często ma miejsce przy wyrobach okolicznościowych (np. kufle z okazji barburki), jednak żadne z dodatkowych oznaczeń czy zdobień nie mogą przykrywać oznaczenia CE ani pogarszać jego czytelności.

Po co jest oznaczenie CE na naczyniach wyszynkowych? Na to pytanie można odpowiedzieć bardzo krótko. Po pierwsze po to, żeby konsument wiedział, że szklanka, kubek lub kufel jest bezpieczny, a po drugie, żeby wiedział, czy barman napełniając naczynie napojem wleje go dokładnie tyle za ile zapłaciliśmy. I o to w tym wszystkim chodzi.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.