Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE: WYMAGANIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE Z ROZWINIĘCIEM OCENY RYZYKA MASZYN

Czas i miejsce szkolenia CE MD

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

19 lutego 2019 1 dzień Kraków
9 kwietnia 2019 1 dzień Kraków
24 czerwca 2019 1 dzień Kraków
O inne terminy szkolenia prosimy pytać telefonicznie +12 345 47 45

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia - więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

Numer usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych:

Szkolenie dnia 2019-02-19: 2019/01/03/9065/266546 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266546

Szkolenie dnia 2019-04-09: 2019/01/03/9065/266550 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266550

Szkolenie dnia 2019-06-24: 2019/01/03/9065/266551 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266551

Brak wydarzeń

Program szkolenia

OZNACZENIE CE DLA MASZYN, WYMAGANIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE Z ROZWINIĘCIEM OCENY RYZYKA MASZYN

 

 1. Podstawy na temat znaku CE
 2. Europejskie akty prawne i ich implementacja do prawa polskiego
 3. Podmioty uczestniczące w ocenie zgodności - obowiązki i uprawnienia producenta, importera, upoważnionego przedstawiciela i dystrybutora
 4. Organizacja dyrektyw, daty strategiczne 
 5. Kiedy maszyny podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE, a kiedy pod dyrektywę narzędziową 2009/104/WE
 6. Zakres i wyłączenia z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 7. Przypadki szczególne - głęboka modernizacja (modyfikacja) maszyn, maszyny zespolone i zespoły maszyn
 8. Charakterystyka procedur oceny zgodności według dyrektywy maszynowej
 9. Ocena zgodności maszyn stawiających wyższe zagrożenia, wymienionych w załączniku V do rozporządzenia (załącznik IV do dyrektywy)
 10. Charakterystyka wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej
 11. Ocena ryzyka, jako czynnik determinujący konstrukcję maszyny
 12. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi
 13. Dokumentacja techniczna maszyn i maszyn nieukończonych
 14. Instrukcja obsługi maszyn i maszyn nieukończonych
 15. Deklaracja zgodności dla maszyn i maszyn nieukończonych
 16. Tabliczka znamionowa maszyny
 17. Rola jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności i ich wyszukiwanie
 18. Organy nadzoru rynku
 19. Podsumowanie wiadomości i test kompetencji

 

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci - OPINIE O SZKOLENIU