SZKOLENIE: ZMIANY W DYREKTYWIE MASZYNOWEJ 2006/42/WE - NOWE ROZPORZĄDZENIE 2023/1230 - PORÓWNANIE WYMAGAŃ

Czas i miejsce szkolenia CE MD ZMIANY 2023/1230

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Cena szkolenia

Karta zgłoszenia 

21 czerwca 2024 1 dzień ON-LINE 1290 PLN netto/os
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
O inne terminy szkoleń prosimy pytać telefonicznie +48 790 250 575

  

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

 

Szkolenia realizujemy w formie:

- otwartej (szkolenie dla kilku uczestników w naszej sali szkoleniowej lub szkolenia on-line na dedykowanej platformie webinarowej), oraz

- dedykowanej (w siedzibie Klienta, w naszej sali szkoleniowej lub on-line) dla większej ilości uczestników ze strony Klienta. Powyższe ceny dotyczą szkoleń otwartych. Jeżeli są Państwo zainteresowani wyceną szkolenia dedykowanego - prosimy o kontakt. Przygotowanie zostanie indywidualna oferta szkoleniowa, dopasowana zakresem materiału tylko i wyłacznie do produktów, którymi będą Państo zainteresowani.

 

Masz pytania - zadzwoń: +48 790 250 575 lub napisz: biuro @ certios.pl

 

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia - więcej informacji o warunkach oraz kwotach dofinansowania znajdą Państwo kontaktując się z operatorem regionalnego Podmiorowego Systemu Finansowania (każde województwo ma swojego operatora). To regionalni operatorzy przyznają Państwu dofinansowanie, my jedynie świadczymy usługi szkoleniowe, które mogą zostać dofinansowane. Informacje oraz dane kontaktowe do operatorów dostępne są na stronie: LINK DO STRONY BUR  

Program szkolenia CE MD ZMIANY 2023/1230

Szkolenie ma na celu ukazanie różnic pomiędzy Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2023/1230 w sprawie maszyn. Każde wymaganie omawiane na szkoleniu prezentowane jest zarówno dla dyrektywy 2006/42/WE jak i dla rozporządzenia 2023/1230. Rozporządzenie 2023/1230 stanie się obowiązkowe do stosowania od 20 stycznia 2027 roku. 

 

Zobacz co o naszych szkoleniach piszą Klienci - OPINIE O SZKOLENIU

 

Program szkolenia: "ZMIANY W DYREKTYWIE MASZYNOWEJ 2006/42/WE - NOWE ROZPORZĄDZENIE 2023/1230 - PORÓWNANIE WYMAGAŃ".

 

Moduł 1: WSTĘP

1. Obowiązki i kary wynikające z przepisów oceny zgodności.

2. Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku maszyn na terenie EOG.

3. Zasady wyszukiwania Dyrektyw, Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych) dotyczących maszyn.

Moduł 2: ZAKRES - Zmiany 2006/42/WE vs 2023/1230 pod kątem:

1. Stosowanie przepisów do 2027 roku i po roku 2027 - daty strategiczne.

2. Zakres i wyłączenia dyrektywy 2006/42/WE oraz rozporządzenia 2023/1230.

3. Maszyna ukończona, maszyna nieukończona.

4. Wprowadzanie zmian w istniejących maszynach (głęboka modernizacji maszyny).

5. Połączenie maszyn i maszyn nieukończonych, linie technologiczne (tworzenie maszyn zespolonych).

6. Kiedy maszyna używana jest traktowana jako nowa maszyna?

Moduł 3: PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI - zmiany 2006/42/WE vs 2023/1230 pod kątem:

1. Procedury oceny zgodności według dyrektywy MD 2006/42/WE i rozporządzenia 2023/1230.

1a. Procedury niewymagające jednostki notyfikowanej

1b. Procedury wymagające jednostki notyfikowanej

2. Występowanie maszyn w "wykazie maszyn stwarzającym wyższe zagrożenia" - procedura postępowania.

Moduł 4: WYMAGANIA OCENY ZGODNOŚCI MASZYN - zmiany 2006/42/WE vs 2023/1230 pod kątem:

1. Charakterystyka wymagań zasadniczych - załącznik I do 2006/42/WE oraz załącznik III do 2023/1230

2. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

3. Normy zharmonizowane w ocenie zgodności - czy normy dla dyrektywy będą przepisane do rozporządzenia?

3a. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN ISO 12100 "Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka"

3b. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN 60204-1 "Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne"

3c. Charakterystyka normy EN ISO 13849-1 "Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania"

3d. Charakterystyka normy EN ISO 13854 "Bezpieczeństwo maszyn -- Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka".

3e. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN ISO 13857 "Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych"

3f. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN ISO 14120 "Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych"

4. Ocena i analiza ryzyka w oparciui o zharmonizowane standardy - przykłady przeprowadzenia procesu.

5. Odbiory maszyn od dostawców - kluczowe elementy oceny

Moduł 5: DOKUMENTACJA - zmiany 2006/42/WE vs 2023/1230 pod kątem:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla maszyn.

2. Tworzenie oraz wymagania dla instrukcji obsługi.

3. Deklaracja zgodności - niezbędna zawartość i zasady tworzenia.

4. Tabliczka znamionowa CE - zawartość i zasady umieszczania na maszynach.

Moduł 6: PODSUMOWANIE

1. Powiązanie z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE i dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

2. Podsumowanie wiadomości.

3. Test kompetencji.

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z procesu nadawania oznaczenia CE.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach piszą Klienci na portalu Google - kilkadziesiąt opinii - OPINIE O SZKOLENIU

Dodatkowe dokumenty SZKOLENIA CE

Warunki realizacji szkoleń

 

 warunki-realizacji-szo