Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE: SAMODZIELNE NADAWANIE OZNACZENIA CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - DYREKTYWA LVD 2014/35/UE, DYREKTYWA EMC 2014/30/UE i DYREKTYWA RoHS 2 2011/65/UE

Czas i miejsce szkolenia CE LVD

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

20 lutego 2019 1 dzień Kraków
10 kwietnia 2019 1 dzień Kraków
25 czerwca 2019 1 dzień Kraków
O szkolenie w innych terminach prosimy pytać telefonicznie +12 345 47 45

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia - więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

Numer usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych:

Szkolenie dnia 2019-02-20: 2019/01/03/9065/266531 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266531

Szkolenie dnia 2019-04-10: 2019/01/03/9065/266537 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266537

Szkolenie dnia 2019-06-25: 2019/01/03/9065/266539 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266539

 

Brak wydarzeń

Program szkolenia CE LVD EMC

Program szkolenia: "SAMODZIELNE NADAWANIE OZNACZENIA CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE WG DYREKTYWY LVD 2014/35/UE, DYREKTYWY EMC 2014/30/UE i DYREKTYWY RoHS II 2011/65/EU".

 

Dzień 1. Nadawanie oznaczenia CE z uwzględnieniem wymagań dyrektyw LVD i EMC oraz RoHS 2:

  1. Wady, zalety, obowiązki i kary wynikające z oznakowania CE
  2. Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
  3. Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)
  4. Zakres i wyłączenia z dyrektyw LVD (2006/95/WE, 2014/35/UE), EMC (2004/108/WE, 2014/30/UE) i RoHS 2 (2011/65/UE)
  5. Procedury oceny zgodności Identyfikacja jednostek notyfikowanych uczestniczących w ocenie zgodności
  6. Omówienie wymagań zasadniczych dyrektyw LVD, EMC i RoHS 2. Zmiany w LVD i EMC od 2016 r.
  7. Omówienie wymagań wybranych norm zharmonizowanych - uzgodnionych z klientem
  8. Tworzenie dokumentacji i instrukcji obsługi, zgodnej z dyrektywami
  9. Opracowanie deklaracji zgodności i tabliczki znamionowej dla urządzeń LVD, EMC i RoHS 2 
  10. Test kompetencji

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z procesu nadawania oznaczenia CE.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci - OPINIE O SZKOLENIU

Dodatkowe dokumenty CE LVD EMC

Informacje o szkoleniu

Warunki realizacji szkoleń

  info-szo

 warunki-realizacji-szo