SZKOLENIE: SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - DYREKTYWA LVD 2014/35/UE, DYREKTYWA EMC 2014/30/UE i DYREKTYWA RoHS 2011/65/UE

Czas i miejsce szkolenia CE LVD

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Cena szkolenia

Karta zgłoszenia 

19 czerwca 2024 1 dzień ON-LINE 1290 PLN netto/os
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
O inne terminy szkoleń prosimy pytać telefonicznie +48 790 250 575

 

 

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

 

Szkolenia realizujemy w formie:

- otwartej (szkolenie dla kilku uczestników w naszej sali szkoleniowej lub szkolenia on-line na dedykowanej platformie webinarowej), oraz

- dedykowanej (w siedzibie Klienta, w naszej sali szkoleniowej lub on-line) dla większej ilości uczestników ze strony Klienta. Powyższe ceny dotyczą szkoleń otwartych. Jeżeli są Państwo zainteresowani wyceną szkolenia dedykowanego - prosimy o kontakt. Przygotowanie zostanie indywidualna oferta szkoleniowa, dopasowana zakresem materiału tylko i wyłacznie do produktów, którymi będą Państo zainteresowani.

 

Masz pytania - zadzwoń: +48 790 250 575 lub napisz: biuro @ certios.pl

 

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia - więcej informacji o warunkach oraz kwotach dofinansowania znajdą Państwo kontaktując się z operatorem regionalnego Podmiorowego Systemu Finansowania (każde województwo ma swojego operatora). To regionalni operatorzy przyznają Państwu dofinansowanie, my jedynie świadczymy usługi szkoleniowe, które mogą zostać dofinansowane. Informacje oraz dane kontaktowe do operatorów dostępne są na stronie: LINK DO STRONY BUR  

Brak wydarzeń

Program szkolenia CE LVD EMC

Program szkolenia: "SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - DYREKTYWA LVD 2014/35/UE, DYREKTYWA EMC 2014/30/UE i DYREKTYWA RoHS 2011/65/UE".

 

Moduł 1: WSTĘP DO OCENY ZGODNOŚCI

1. Wyroby na terenie EOG (europejskiego obszaru gospodarczego), dobór dyrektyw nowego podejścia, podstawowe pojęcia.

2. Zasady wyszukiwania aktów prawnych UE.

3. Implementacja prawa europejskiego do polskiego systemu prawnego.

Moduł 2: PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W OCENIE ZGODNOŚCI

1. Obowiązki i uprawnienia producenta, importera, upoważnionego przedstawiciela i dystrybutora.

Moduł 3: ORGANIZACJA DYREKTYW LVD, EMC, RoHS

1. Daty strategiczne. Prawo europejskie i krajowe.

Moduł 4: ZAKRES I WYŁĄCZENIA DYREKTYW LVD, EMC, RoHS

1. Zakres i wyłączenia z dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE.

2. Zakres i wyłączenia z dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

3. Zakres i wyłączenia z dyrektywy o substancjach niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/UE.

4. Określenie obszaru zastosowania przepisów EKOPROJEKT 2009/125/WE oraz ETYKIETOWANIE RPE 2017/1369.

5. Charakterystyka ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (symbol przekreślonego kosza).

Moduł 5: MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI

1. Charakterystyka procedur oceny zgodności, jakie przewidują dyrektywy LVD, EMC i RoHS.

2. Rola jednostek notyfikowanych i akredytowanych w ocenie zgodności i ich wyszukiwanie - badania sprzętu elektrycznego

Moduł 6: WYMAGANIA ZASADNICZE / SZCZEGÓŁOWE

1. Charakterystyka wymagań zasadniczych dyrektyw LVD, EMC i RoHS.

2. Dobór norm technicznych (zharmonizowanych z dyrektywami) oraz ich wyszukiwanie.

2a. Charakterystyka serii norm zharmonizowanych EN 60335-1 "Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne"

2b. Charakterystyka normy zharmonizowanej EN 62368-1 "Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa"

2c. Charakterystyka normy EN 50419 "Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE)"

2d. Charakterystyka normy EN 60598-1 "Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania".

3. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

Moduł 7: DOKUMENTACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

1. Dokumentacja techniczna wyrobów elektrycznych.

2. Instrukcja obsługi sprzętu elektrycznego.

3. Deklaracja zgodności - zawartość i zasady tworzenia.

4. Tabliczka znamionowa CE (etykieta CE) - zawartość i zasady tworzenia.

Moduł 8: PODSUMOWANIE INFORMACJI

1. Powiązanie z Dyrektywą 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym.

2. Podsumowanie wiadomości.

3. Test kompetencji.

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z procesu nadawania oznaczenia CE.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach piszą Klienci na portalu Google - kilkadziesiąt opinii - OPINIE O SZKOLENIU

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.