Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE: SAMODZIELNE NADAWANIE OZNACZENIA CE NA WYROBY BUDOWLANE - ROZPORZĄDZENIE PE 305/2011

Czas i miejsce szkolenia CE CPR

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

20 grudnia 2018 1 dzień Kraków
- - -
- - -
O inne terminy szkolenia prosimy pytać telefonicznie +12 345 47 45

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia - więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

Brak wydarzeń

Program szkolenia CE CPR

Program szkolenia: "SAMODZIELNE NADAWANIE OZNACZENIA CE NA WYROBY BUDOWLANE WG ROZPORZĄDZENIA PE 305/2011"

 

Dzień 1. Nadawanie oznaczenia CE z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 305/2011:

 1. Wady, zalety, obowiązki i kary wynikające z oznakowania CE, różnice między znakiem CE a znakiem budowlanym B
 2. Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
 3. Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)
 4. Zakres i wyłączenia rozporządzenia budowlanego
 5. Procedury oceny zgodności wyrobów budowlanych
 6. Identyfikacja jednostek oceny technicznej uczestniczących w ocenie zgodności
 7. Omówienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 305/2011 oraz normy zharmonizowanej
 8. Wymagania Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji
 9. Tworzenie deklaracji właściwości użytkowych i tabliczki znamionowej dla wyrobów budowlanych
 10. Omówienie procedury nadania oznakowania CE / znaku B dla wyrobów wskazanych przez Uczestników
 11. Test kompetencji

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z procesu nadawania oznaczenia CE.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci - OPINIE O SZKOLENIU

Dodatkowe dokumenty CE CPR

Informacje o szkoleniu

Warunki realizacji szkoleń

  info-szo

 warunki-realizacji-szo