Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE: SAMODZIELNE NADAWANIE OZNACZENIA CE NA ZABAWKI - DYREKTYWA 2009/48/WE

Czas i miejsce szkolenia CE TOYS

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

21 lutego 2019 1 dzień Kraków
11 kwietnia 2019 1 dzień Kraków
26 czerwca 2019 1 dzień Kraków
O inne terminy szkolenia prosimy pytać telefonicznie +12 345 47 45

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia - więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

Numer usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych:

Szkolenie dnia 2019-02-21: 2019/01/03/9065/266561 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266561

Szkolenie dnia 2019-04-11: 2019/01/03/9065/266565 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266565

Szkolenie dnia 2019-06-26: 2019/01/03/9065/266568 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266568

Brak wydarzeń

Program szkolenia CE TOYS

Program szkolenia: "SAMODZIELNE NADAWANIE OZNACZENIA CE NA ZABAWKI WG DYREKTYWY 2009/48/WE"

 

Dzień 1. Nadawanie oznaczenia CE z uwzględnieniem wymagań dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE:

 1. Czym jest oznakowanie CE? Europejskie i polskie podstawy prawne. Terminologia.
 2. Odpowiedzialność producenta, importera i dystrybutora podczas wprowadzania zabawki na rynek europejski.
 3. Schemat nadawania oznaczenia CE. Kluczowe elementy w procesie.
 4. Identyfikacja zabawki – określenie przepisów i norm mających zastosowanie do zabawki, określenie grupy wiekowej dzieci.
 5. Ocena bezpieczeństwa. Przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa dla własnej zabawki.
 6. Moduły oceny zgodności – co to jest i który można zastosować?
 7. Badania zabawek – kiedy są obowiązkowe, kto i na jakiej podstawie może je wykonać?
 8. Informacje umieszczane na zabawce lub jej opakowaniu. Charakterystyka znaku CE. Ostrzeżenia i ograniczenie wiekowe 3+. Przygotowanie tabliczki znamionowej na własne zabawki.
 9. Dokumentacja techniczna zabawki: forma i treść dokumentacji. Przechowywanie dokumentacji.
 10. Deklaracja zgodności. Przygotowanie deklaracji zgodności dla własnej zabawki.
 11. Nadzór rynkowy nad zabawkami. Organy kontroli rynku, najczęstsze uchybienia i kary.
 12. Podsumowanie wiadomości i test kompetencji.

 

Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników. Dyskusja uzupełniona jest o mini-wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, które są oparte na rzeczywistych przykładach z procesu nadawania oznaczenia CE.

 

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci - OPINIE O SZKOLENIU