Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

SZKOLENIE: OZNACZENIE CE - PODSTAWY

Czas i miejsce szkolenia CE OGÓLNE

Data szkolenia

Ilość dni

Miejsce szkolenia

Karta zgłoszenia 

18 lutego 2019 1 dzień Kraków
8 kwietnia 2019 1 dzień Kraków
23 czerwca 2019 1 dzień Kraków
O inne terminy szkolenia prosimy pytać telefonicznie +12 345 47 45

 

UWAGA - Nie odwołujemy terminów szkoleń! 

Wszystkie szkolenia są realizowane niezależnie od ilości Uczestników.

Szkolenie jest realizowane w godzinach 9.00-15.00.

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia - więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

Numer usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych:

Szkolenie dnia 2019-02-18: 2019/01/03/9065/266546 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266546

Szkolenie dnia 2019-04-08: 2019/01/03/9065/266550 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266550

Szkolenie dnia 2019-06-23: 2019/01/03/9065/266551 - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=266551

Program szkolenia

OZNACZENIE CE - PODSTAWY

 1. Podstawy na temat znaku CE
 2. Europejskie akty prawne i ich implementacja do prawa polskiego
 3. Podmioty uczestniczące w ocenie zgodności - obowiązki i uprawnienia producenta, importera, upoważnionego przedstawiciela i dystrybutora
 4. Które wyroby podlegają pod tematykę oznaczenia CE?
 5. Wyszukiwanie Dyrektyw Nowego Podejścia
 6. Zakres i wyłączenia Dyrektyw Nowego Podejścia
 7. Obowiązi podmiotów gospodarczych na etapie wprowadzenia wyrobów do obrotu (ścieżka nadania oznaczenia CE)
 8. Moduły oceny zgodności
 9. Charakterystyka wymagań zasadniczych Dyrektyw
 10. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi (normy zharmonizowane, ich rola i wyszukiwanie)
 11. Dokumentacja techniczna wyrobów
 12. Instrukcja obsługi
 13. Deklaracja Zgodności WE / Deklaracja Zgodności UE / Deklaracja Właściwości Użytkowych
 14. Tabliczka znamionowa CE (etykieta CE)
 15. Badania wyrobów na znak CE
 16. Rola jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności i ich wyszukiwanie
 17. Organy nadzoru rynku (UOKiK, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Pracy, itp)
 18. Podsumowanie wiadomości i test kompetencji

Zobacz co o naszych szkoleniach mówili Klienci - OPINIE O SZKOLENIU

Dodatkowe dokumenty CE MD

Warunki realizacji szkoleń

  

 warunki-realizacji-szo