Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia ON-LINE

w zakresie Systemów Zarządzania zgodnych z normami ISO!

 

CEL SZKOLENIA


Celem szkoleń jest: przekazanie Uczestnikom wiadomości w zakresie wymagań systemów zarządzania, roli Pełnomocnika ds. ISO oraz zadań Audytora Wewnętrznego.

Korzystając ze szkolenia zyskują Państwo:

 • wiedzę na temat wymagań normy odniesienia,
 • znajomość zadań Pełnomocnika ds. ISO na etapie wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenie systemu,
 • wiedzę w zakresie zadań Audytora Wewnętrzego ISO oraz podstawowych informacji potrzebnych mu do pracy,
 • materiały szkoleniowe z przykładami zastosowania wymagań norm w praktyce,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia on-line wystawione przez CERTIOS.
Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie jest realizowane w formie samokształcenia kierowanego. Oznacza to, że Uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych i studiuje je samodzielnie. W ramach całego procesu szkolenia Uczestnik może kontaktować się z przydzielonym do szkolenia Trenerem, który mailowo lub telefonicznie wyjaśni niezrozumiałe dla Uczestnika kwestie szkoleniowe oraz pomoże przyswoić materiał.

Realizacja szkolenia odbywa się w następujących krokach:

 1. Uczestnik wysyła do CERTIOS wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
 2. CERTIOS wystawia fakturę pro-formę i przesyła do Uczestnika szkolenia.
 3. Uczestnik opłaca fakturę pro-formę.
 4. CERTIOS po otrzymaniu płatności przesyła Uczestnikowi materiały szkoleniowe oraz wspólnie z Uczestnikiem ustala termin egzaminu sprawdzającego wiedzę.
 5. Do dnia egzaminu Uczestnik studiuje materiały szkoleniowe. W razie pytań lub wątpliwości Uczestnik kontaktuje się z Trenerem odpowiedzialnym za szkolenie, który wytłumaczy niejasne kwestie szkoleniowe. Konsultacje mogą odbywać się telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikatory internetowe, a Uczestnik ma do wykorzystania 6 godzin konsultacji.
 6. W umówionym terminie Trener dzwoni do Uczestnika i telefonicznie przeprowadza egzamin. Egzamin ma formę pytań zamkniętych obejmujących wiadomości zawarte w materiałach szkoleniowych.
 7. Na podstawie zdanego egzaminu CERTIOS wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przesyła je do Uczestnika wraz z fakturą VAT (wcześniej już opłaconą). W przypadku nie zdania egzaminu Uczestnik może podejść do niego ponownie, bez dodatkowych kosztów, w innym uzgodnionym z CERTIOS terminie.

 

Rodzaje szkoleń objętych formą ON-LINE
 1. W ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2015 realizowane są następujące TEMATY:
  • Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakości ISO 9001
  • Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością ds. ISO 9001
  • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 2. W ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z ISO 14001:2015 realizowane są następujące TEMATY:
  • Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
  • Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
  • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 3. W ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z OHSAS 18001 i PN-N 18001 realizowane są następujące TEMATY:
  • Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania BHP OHSAS/PN-N 18001
  • Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania BHP OHSAS/PN-N 18001
  • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP OHSAS/PN-N 18001


Cena: 300 zł netto/os za każdy temat szkolenia.

W cenę są wliczone:

 • elektroniczne materiały szkoleniowe zawierające prezentację multimedialną, dokumentację związaną z danym tematem szkolenia, przykładowe procedury i formularze obowiązujące w systemie zarządzania
 • wsparcie Trenera w zakresie niezbędnym do skutecznego opanowania przez Uczestnika przesłanych materiałów,
 • test kompetencji i zaświadczenie z CERTIOS.

Cena każdego kolejnego tematu szkolenia, z którego dany Uczestnik chce skorzystać zostanie dla niego obniżona o 100 zł!

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić, podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ i przesłać jej skan na adres mailowy biura lub faxem na numer 12 345 47 60.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 12 345 47 45 lub mailem na nasz adres -> KONTAKT