Szkolenia - Oznaczenie CE - Deklaracja zgodności - Certyfikacja CE

 

Kursy - Wymagania dyrektyw nowego podejścia, deklaracja zgodności, znak CE

 

Szkolenie CE omawia wymagania dotyczących oznakowania CE wyrobów, analizy ryzyka, modułów oceny zgodności, badania wyrobów, przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla znaku CE i deklaracji zgodności. Nasz kurs CE przygotowuje do samodzielnego nadania znaku CE na wyroby. Szkolenie CE przeznaczone jest dla osób występujących w imieniu producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów. Kurs CE odnosi się do przykładów z życia i analizy przypadków od Uczestników. Nasze szkolenia CE i kursy CE ukończyło już kilkaset osób. Szkolenia CE pozwalają odpowiedzieć sobie między innymi na następujące pytania:

Jak nadać znak CE dla wyrobów?

Jak wystawić deklarację zgodności dla wyrobów?

Co zawiera się w dokumentacji technicznej?

Jaki kształt ma mieć instrukcja obsługi?

Jak dobrać normy zharmonizowane?

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla wyrobów?