Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Certyfikat OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 45001

 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy został opracowany, aby pomóc organizacji zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. System zarządzania BHP podobnie jak system zarządzania jakością i środowiskowy jest częścią ogólnego zarządzania organizacją. Aktami normatywnymi, które zawierają wymagania systemu są: międzynarodowa norma OHSAS 18001:2007 oraz polska norma PN-N 18001:2007. Na przełomie 2016/2017 roku zostanie wydana kolejna norma dotycząca bezpieczeństwa pracy - ISO 45001.

 

OHSAS 18001, a PN-N 18001

system zarządzania bhpNormy OHSAS 18001 i PN-N 18001 nie są identyczne, a zastosowanie jednej nie oznacza automatycznie spełnienia wymagań drugiej z nich. Różnice między tymi standardami wynikają z innej perspektywy patrzenia na BHP w organizacji. OHSAS 18001 ma szerszy kąt widzenia niż PN-N 18001 i dlatego zwraca uwagę nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, lecz także na podwykonawców i gości w firmie. Natomiast PN-N 18001 kładzie większy nacisk na włączenie pracowników w tworzenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP. Rozbieżności dotyczą także oceny spełnienia wymagań prawnych, której wymaga OHSAS 18001. Norma PN-N 18001 nie wspomina o niej. Ponadto nieco inna jest terminologia użyta w obu standardach. Jednak pomimo różnic budowa obu norm jest podobna i mają one ten sam cel – zapewnienie bezpieczeństwa w organizacji. Toteż niezależnie od tego, na której z nich będzie się opierała organizacja wdrażając system zarządzania BHP, efekt powinien być podobny.

 

ISO 45001

ISO 45001 będzie pierwszą normą dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy wydaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. W swej budowie ma ona przypominać normę OHSAS 18001 i najprawdopodobniej zastąpi ją po wydaniu. Zasady, na jakich oparta będzie ISO 45001 są identyczne, jak w przypadku pozostałych norm BHP, jednak swoją budową norma ISO 45001 będzie przypominała inne normy wydane przez ISO. Układ rozdziałów w tej normie będzie miał postać struktury HLS - High Level Structure, co oznacza, że norma będzie złożona z 10 rozdziałów. Dla organizacji zastanawiającej się nad wdrożeniem systemu zarządzania BHP jest teraz dobry czas na decyzję, czy wdrażać obecnie funkcjonujące standardy czy poczekać na wydanie ISO 45001. Skontaktuj się z nami, opowiedź dlaczego chcesz wdrożyć system, a my doradzimy Ci co zrobić!

 

Korzyści płynące z system zarządzania BHP

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy daje organizacji wiele korzyści. Przed wszystkim:

  • zwiększa świadomość pracowników w dziedzinie BHP,
  • zapobiega wypadkom w pracy.
  • poprawia bezpieczeństwo dzięki identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zastosowaniu środków zapobiegawczych,
  • kształtuje wizerunek firmy jako organizacji dbającej o swoich pracowników,
  • jest także informacją dla jednostek zewnętrznych, w tym organów nadzoru, że organizacja poważnie traktuje sprawy BHP.

Dzięki budowie podobnej do norm ISO, system zarządzania BHP łatwo integruje się z ISO 9001 lub ISO 14001. To pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze firmie, która chce wdrożyć u siebie zintegrowany system zarządzania.

 

Dlaczego warto współpracować z CERTIOS przy wdrożeniu systemu bhp?

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mogą Państwo wdrożyć samodzielnie. Jednak z naszą pomocą będzie:

  • szybciej,
  • sprawniej,
  • taniej.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu wstępnego przygotujemy dokumentację niezbędną podczas certyfikacji systemu. Przeszkolimy Audytorów Wewnętrznych i Pełnomocnika, jeśli zostanie powołany. Wreszcie wykonamy pierwszy audyt wewnętrzny i pomożemy w przygotowaniu przeglądu zarządzania. W ten sposób firma będzie gotowa do certyfikacji systemu i dzięki skutecznej współpracy z nami uzyskają Państwo certyfikat OHSAS 18001, PN-N 18001 lub ISO 45001.

 

Możemy wdrożyć system zarządzania BHP w różnego typu firmach, począwszy od produkcyjnych, poprzez budowlane i usługowe, skończywszy na handlowych.

Wszyscy Klienci, z którymi współpracowaliśmy uzyskali certyfikat Systemu Zarządzania BHP i ukończyli pozytywnie audyt certyfikujący.

Nie dostaliśmy ani jednej reklamacji na wdrożenie systemu BHP, a Klienci pytani o opinie mówią, że są bardzo zadowoleni ze współpracy z nami.

 

Z przyjemnością pomożemy wdrożyć system także w Twojej organizacji. Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Usługa jest realizowana we współpracy z:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

KTÓRĄ METODĘ OCENY RYZYKA STOSOWAĆ W SYSTEMIE BHP?

Pytanie:
RISC SCORE czy PN-N 18002 - która metodologia oceny ryzyka lepsza?

Odpowiedź:

Podstawowym wymaganiem normy OHSAS 18001 oraz normy PN-N 18001 jest przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń środowiska pracy i oszacowanie ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Żadna z norm nie narzuca metodologii oceny ryzyka, którą trzeba stosować chcąc spełnić wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Natomiast każda z nich podaje odnośnik do innej oceny ryzyka. PN-N 18001 zawiera uwagę, że przy szacowaniu ryzyka można skorzystać z metod opisanych w normie polskiej PN-N 18002, natomiast OHSAS 18001 wskazuje, że wytyczne do oceny ryzyka są zawarte w normie OHSAS 18002. W praktyce każda z przytoczonych metod jest dobra, pod warunkiem, że jest skuteczna w obrębie ryzyk występujących w organizacji. Wykorzystanie skali trój lub pięciostopniowej będzie miało zastosowanie przy nieskomplikowanych pracach, za to RISC SCORE sprawdzi się, gdy charakter pracy ulega zmianie, jest dynamiczny.

JAKIE SĄ POZIOMY ŚRODKÓW KONTROLI RYZYKA W OHSAS 18001?

Pytanie:
Jakie są rodzaje środków kontroli ryzyka w normie OHSAS 18001?

Odpowiedź:

Norma OHSAS podaje pięć poziomów środków kontroli ryzyka zawodowego. Pierwszym i najbardziej skutecznym jest wyeliminowenie ryzyka. Drugim jest ogranicznie ryzyka, czyli zmniejszenie prawdopodobieństwa doznania urazu lub zmniejszenie potencjalnych skutków zdarzenia niebezpiecznego. Kolejnym poziomem będzie zastosowanie środków technicznych. Środkami technicznymi mogą być wszelkie osłony części ruchomych maszyn, bariery odgradzające człowieka od niebezpieczeństwa, poręcze, np. przy podestach na wysokości. Czwartym poziomem ochrony będą środki administracyjno-organizacyjne. Przykładami takich środków są: wdrożone w firmie procedury bezpiecznej pracy, szkolenia pracowników, piktogramy wywieszone w miejscach pracy, ostrzegające o niebezpieczeństwie, wszelkie sygnalizacje dźwiękowe i świelne itd. Administracyjne środki ochrony wraz z środkami technicznymi nazywa się łącznie środkami ochrony zbiorowej. Ostatnim poziomem środków kontroli ryzyka są środki indywidualne. Chronią one wyłącznie osobę, która je stosuje. Środkami ochrony indywidualnej są więc: kaski, rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe, buty z wzmocnionymi noskami itp. Norma OHSAS nakazuje stosowanie wszystkich rodzajów środków ochrony, jeśli jest to wykonalne.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie systemów zarządzania ISO i oznakowania CE.

 

podstrona-faq więcej...

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania dotyczące systemów zarządzania i oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Kontakt

Sprawdź dane kontaktowe, mapę dojazdu lub wypełnij formularz kontaktowy...