Topic-icon W jakim języku piszemy deklarację zgodności?

Więcej
4 lata 11 miesiąc temu #24

W jakim języku piszemy deklarację zgodności?

Wszystkie dyrektywy przewidujące oznaczenie CE precyzują temat języka dokumentu deklaracji zgodności. W każdym przypadku język deklaracji zgodności jest językiem państwa członkowskiego, w którym dany produkt jest wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku.

W praktyce będzie to oznaczało, iż dostarczając towar do Polski deklaracja zgodności musi być przygotowana w języku polskim. Adekwatnie w innych krajach - dostarczając wyroby do Niemiec - po niemiecku, do Francji - po francusku.

Nie jest dopuszczalna sytuacja, kiedy towar zostaje wprowadzony do obrotu w kilku krajach, a przygotowany jest jeden wzór deklaracji zgodności - np. w języku angielskim. W takiej sytuacji podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu tego wyrobu, zobligowany jest również do tłumaczenia takiej deklaracji na język akceptowalny w danym kraju. Dokument taki nazywa się oficjalnie "tłumaczeniem deklaracji zgodności". Nie są wymagane w takiej sytuacji notarialne tłumaczenia. Nowy dokument ma wiernie odzwierciedlać treść oryginalnej deklaracji zgodności. Tłumaczenie przechowujemy razem z oryginałem.

Sytuacją idealną byłoby, gdyby producenci wiedząc w których krajach będą wprowadzali swoje wyroby do obrotu - przygotowywali różne wersje językowe deklaracji zgodności.

Podsumowując, możemy stwierdzić, iż:

DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI PISZEMY W JĘZYKU KRAJU W KTÓRYM WYRÓB JEST WPROWADZANY DO OBROTU.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Paweł
  • Paweł Avatar
2 lata 1 miesiąc temu #499

Mam podpisaną deklarację CE w jęz. angielskim. Natomiast tłumaczenie dostarczone od przedstawiciela producenta nie jest podpisane ( jest to oddział producenta). Czy musi być?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 1 miesiąc temu #500

Nie znamy wymagań, które stwierdzałyby, że tłumaczenie deklaracji zgodności musi zostać podpisane. Na pewno musi zostać dołączone do oryginalnej, podpisanej deklaracji wydanej przez producenta.

Punktem idealnym byłaby sytuacja, w której producent wystawiłby deklarację zgodności w kilku językach, w tym w j. polskim.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Michał
  • Michał Avatar
1 rok 9 miesiąc temu #599

A czy tłumaczenia może dokonać użytkownik?

Często zdarza się tak, że instrukcję obsługi producent przekazuje w j.pol, w instrukcji znajduje się "wzór" deklaracji zgodności, natomiast oryginalna i podpisana deklaracja zgodności jest w jednym z języków UE. Na prośbę dosłania deklaracji w j.pol producent odpowiedział, że tego nie zrobi bo oryginalną wydaje w j.ang. Dodam tylko, że jest to znana wszystkim na świecie firma

Dodatkowo podczas audytu z ISO45001 audytor wskazał mi jako niezgodność - nie posiadanie deklaracji zgodności w języku polskim.

Dziękuję za odpowiedź,

Pozdrawiam

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
1 rok 9 miesiąc temu #600

Wymaganie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE określa:

"Każda instrukcja obsługi musi zawierać (...) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis".

W praktyce oznacza to, producent ma dwa sposoby na spełnienie tego wymagania:
"- do instrukcji obsługi powinien dołączyć podpisaną deklarację zgodności WE. Jest to właściwy wybór w przypadku wyrobów produkowanych w pojedynczych egzemplarzach lub maszyn produkowanych w niewielkiej liczbie,
- do instrukcji obsługi powinien dołączyć dokument określający treść deklaracji zgodności WE (niekoniecznie uwzględniając numer seryjny i podpis). W takim przypadku podpisaną deklarację zgodności WE należy dostarczyć oddzielnie."


Więc w praktyce albo w instrukcji obsługi będzie znajdowała się podpisana wersja deklaracji zgodności, albo w osobnym dokumencie będzie znajdowała się takowa deklaracja zgodności. W każdym z obu przypadków stosuje się nadrzędne prawo określające, że deklarację zgodności producent musi dostarczyć w języku kraju, w którym wprowadzam maszynę do obrotu.

Proszę tylko pamiętać, iż to są wymagania zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE czy część innych dyrektyw nie przewidują w ogóle kwestii dostarczenia deklaracji zgodności do użytkowników.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Michał
  • Michał Avatar
1 rok 9 miesiąc temu #601

Rozumiem Panie Piotrze.

A co w przypadku gdy polityka zakupowa koncernu wygląda tak, że towar najpierw jest kupiony załóżmy do siedzimy w Niemczech a następnie przekazywany do oddziału w Polsce? Wtedy po stronie użytkownika stoi obowiązek tłumaczenia deklaracji zgodności tak?

Jeżeli tak, to czy za wystarczające uważa się posiadanie podpisanej deklaracji zgodności oryginalnej np. w j.niem i do tego zrobimy tłumaczenie własne z dopiskiem "tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności", zepniemy z oryginalną i taki zestaw trafi do teczki maszyny.

I kolejny przypadek - zamykamy zakład na rynku zachodnio europejskim i przenosimy maszyny do zakładu w Polsce. Instrukcje obsługi musimy tłumaczyć i zrobi to tłumacz przysięgły natomiast czy deklarację zgodności możemy przetłumaczyć sami zgodnie z przykładem powyżej?

Nie ukrywam, że jest pewien problem z pozyskaniem od producenta deklaracji zgodności w j.pol

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.066 s.