Topic-icon Kto wystawia deklarację zgodności?

  • Deklaracja zgodności
  • Deklaracja zgodności Avatar
2 lata 4 miesiąc temu #685

Czy wymagane jest wystawienie deklaracji zgodności na maszynę nieukończona ? Jeśli nie to jaki dokument należy wtedy wystawić?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • piramjida
  • piramjida Avatar
2 lata 3 miesiąc temu #705

W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości - zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności

20) producencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem;

Kto jest odpowiedzialny za deklarację CE gdy istnieje zarówno osoba która wyprodukowała maszynę wyłącznie dla innego podmiotu, który wprowadza go do obrotu pod własnym znakiem? Czy oba te podmioty czy tylko ten który wprowadza go do obrotu pod własnym znakiem?

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 3 miesiąc temu #706

Robert K. napisał: Jaka odpowiedzialność ponosi osoba upoważniona do podpisania deklaracji ?


Zasadniczo - taką samą jak za każdą czynność związaną z pracą w danym zakładzie pracy.

Dokument deklaracji zgodności jest oświadczeniem woli przedsiębiorstwa - odpowiada za niego cała spółka - najczęściej zarząd. Spółka może dochodzić swoich praw od pracownika wystawiającego deklarację zgodności w chwili, kiedy celowo on działał na szkodę spółki. W innej sytuacji do pracownika wystawiającego deklarację zgodności mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 18.04.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 19.04.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 20.04.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY ...

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 3 miesiąc temu #707

Deklaracja zgodności napisał: Czy wymagane jest wystawienie deklaracji zgodności na maszynę nieukończona ? Jeśli nie to jaki dokument należy wtedy wystawić?


Maszyny nieukończone zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE nie są objęte nadaniem znaku CE oraz nie wystawia się dla nich dokumentu deklaracji zgodności. Wystawia się inny dokument - deklarację włączenia maszyny nieukończonej. Zawartość tego dokumentu określa załącznik do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 18.04.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 19.04.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 20.04.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY ...

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 3 miesiąc temu #708

piramjida napisał: W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości - zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności

20) producencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem;

Kto jest odpowiedzialny za deklarację CE gdy istnieje zarówno osoba która wyprodukowała maszynę wyłącznie dla innego podmiotu, który wprowadza go do obrotu pod własnym znakiem? Czy oba te podmioty czy tylko ten który wprowadza go do obrotu pod własnym znakiem?


Za wystawienie deklaracji zgodności odpowiada podmiot (zgodnie z przytoczoną przez Pana/Panią definicją) będący producentem - a więc ten, którego logo/marka/dane znajdą się na produkcie. Podmiot gospodarczy, który wytwarzał dane dobro, ale nie wprowadził go do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym nie jest traktowany jako producent, w związku z czym nie wystawia dokumentu deklaracji zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 18.04.2023
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 19.04.2023
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 20.04.2023
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY ...

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • znakowanie CE
  • znakowanie CE Avatar
2 lata 2 miesiąc temu #737

Dzień dobry,
Czy musi maszyna ukonczona lub nieukonczona posiadac znakowanie CE i deklaracje zgodnosci wg dyrektywy maszynowej, jesli ta maszyna byla wyprodukowana w firmie dla własnych potrzeb i niebedzie sprzedawana(tylko użytkowanie wewnętrzne).

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.064 s.