Topic-icon Kto wystawia deklarację zgodności?

Więcej
3 lata 1 miesiąc temu #324

Pani Marto, nie jest nam znany dokument "deklaracja zgodności 2.1" tudzież ciężko będzie się nam wypowiedzieć w tej kwestii. Z innej beczki - coś w rodzaju dokumentu "poświadczenie zgodności" raczej nie jest obwarowane żadnymi przepisami prawnymi, a więc ustawodawca nie określił ram prawnych do jego przygotowania.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 25.01.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 26.01.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 27.01.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Anonim
  • Anonim Avatar
3 lata 4 tygodni temu #325

Cześć,
proszę o pomoc w następującej sprawie:

Na moje zlecenie zakład w Chinach wyprodukował partię urządzeń elektrycznych, które zamierzam ściągnąć do Polski. Urządzenia opatrzone są logo mojej firmy.
Kto w takim przypadku wystawia deklarację zgodności UE ? Czy mogę uznać się za producenta urządzenia i sam wystawić taką deklarację ?

z góry dziękuję za pomoc.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 4 tygodni temu #326

Zgodnie z artykułem 10 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa LVD):

"Importera lub dystrybutora uważa się za producenta do celów niniejszej dyrektywy i w konsekwencji podlegają oni obowiązkom producenta określonym w art. 6, jeżeli wprowadzają oni sprzęt elektryczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub modyfikują sprzęt elektryczny już znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z niniejszą dyrektywą."

W związku z powyższym obowiązki wymienione w art. 6, (dokładnie art. 6.2, akapit 2) mówiące o wystawieniu dokumentu deklaracji zgodności, muszą zostać spełnione przez "nowego" producenta, tj. przez Pana.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 25.01.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 26.01.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 27.01.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Szymon
  • Szymon Avatar
2 lata 11 miesiąc temu #336

Witam,
chciałem zakupić w chinach maszynę ( w zasadzie jest to niewielka linia produkcyjna) i firma chce mi wystawić na to certyfikat zgodności - w internecie wyczytałem że na tego typu urządzenia muszą wystawić deklarację zgodności WE oraz powołać się na dyrektywy ? i chciałem zapytać czy certyfikat czy deklaracja jest tutaj bardziej odpowiednia (tak żeby urządzenia przejechało bez problemu przez odparwę itp.) Dodam tylko że jest to mój pierwszy import chin i stąd moje pewnie banalne pytanie. Pozdrawiam

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Ryszard
  • Ryszard Avatar
2 lata 11 miesiąc temu #337

Witam,
pisze Pan "Z założenia standardowy importer i tym bardziej dystrybutor nie mogą wydawać deklaracji zgodności."
Widzę w powyższym stwierdzeniu pewną rozbieżność w odniesieniu do aktu prawnego: Dz. U. 2016 poz. 542 ustawa z dn. 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Rozdział 1
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
...
6) deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta,
instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera,
na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami;

Wydawać się może, że "prywatny importer" z tekstu ustawy jest właśnie takim "standardowym importerem", o którym Pan pisze.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
2 lata 11 miesiąc temu #338

Panie Ryszardzie, rozbieżności nie ma. Już tłumaczę dlaczego - aby rozwiać tą wątpliwość należy sięgnąć do Ustawy o Systemach Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku (Dz.U. 2019 poz. 544) do artykułu 4 punkt 21. Jest w nim zawarta definicja prywatnego importera:

"prywatnym importerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która w ramach działalności niehandlowej przywozi wyroby, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającej dyrektywę 94/25/WE"

W związku z powyższym prywatnym importerem będziemy jedynie w chwili importu jachtów i skuterów na własny użytek. Dla każdej innej dyrektywy podmiot sprowadzający produkty spoza krajów EOG będzie nazywany "standardowym" importerem, którego definicja znajduje się w art. 4 pkt 9 wyżej wymienionej ustawy. Ów "standardowy" importer nie ma możliwości wystawienia dokumentu deklaracji zgodności.

Mam nadzieję, że powyższy tekst będzie Panu wyjaśniał tą kwestię.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 25.01.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 26.01.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 27.01.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.114 s.