URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
Zbiorniki, rurociągi, osprzęt ciśnieniowy i bezpieczeństwa, Certyfikacja CE, Deklaracja Zgodności, Znak CE


Dyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku urządzeń cisnieniowych obowiązującym dokumentem jest Dyrektywa 2014/68/UE (dawniej 97/23/WE) - Dyrektywa w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się dourządzęń ciśnieniowych.

Każde wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku urządzenie ciśnieniowe musi spełniać postanowienia Dyrektywy, a więc musi zostać oznakowane znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Moduły Oceny Zgodności. Wskazuje on wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla urządzenia ciśnieniowego.

 

Zakres dyrektywy

Dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/UE (97/23/WE) odwołuje się do wyrobów, w których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS przekracza 0,5 bara. Będą to m. in:

 • zbiorniki ciśnieniowe
 • rurociągi
 • osprzęt zabezpieczający
 • osprzęt ciśnieniowy

Z dyrektywy ciśnieniowej PED wyłączone zostały m. in:

 • rurociągi przesyłowe
 • sieci wodne zasilające
 • proste zbiorniki ciśnieniowe
 • wyroby aerozolowe
 • urządzenia przeznaczona do pojazdów z homologacją
 • urządzenia sklasyfikowane jako urządzenia klasy maksymalnie I, jeżeli są maszynami, dźwigami, urządzeniami niskonapięciowymi, wyrobami medycznymi, urządzeniami spalającymi paliwa gazowe
 • urządzeń przeznaczonych do celów militarnych

 

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA DYREKTYWY CIŚNIENIOWEJ

Dyrektywa 2014/68/UE przewiduje trzynaście Systemy Oceny Zgodności dla środków ochrony indywidualnej:

dyrektywa-ciesnieniowa

Procedura oceny zgodności w wypadku urządzeń ciśnieniowych zależy od kategorii urządzenia ciśnieniowego. Kategorię można określić wyliczając maksymalne ciśnienie urządzenia, lub iloczyn jego ciśnienia i objętości.

 

Wymagania zasadnicze

W każdym Systemie Oceny Zgodności producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanego urządzenia ciśnieniowego. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Na podstawie wymagań zasadniczych zostają określone niezbędne środki dostosowawcze jakie należy wdrożyć w celu poprawnego wprowadzenia do obrotu urządzenia ciśnieniowego. Kolejno należy stworzyć odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności WE dla urządzenia oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

Nasza oferta

Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE. Oferujemy Państwu kompleksową usługę, zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

 • audyt zerowy, ukazujący stan urządzenia ciśnieniowego pod kątem spełnienia przepisów UE,
 • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE
 • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
 • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE,
 • koordynacja procesów badawczych urządzenia ciśnieniowego
 • opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla wyrobu,

 • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla wyrobu.

Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznakowania CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznakowania CE. Na naszej witrynie możesz skorzystać również z FAQ - Pytania i Odpowiedzi.

 

Dokumenty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/WE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych          

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

         
Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych  

       

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.