Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!

ZABAWKI
Wystawienie deklaracji zgodności, Znak CE, Certyfikacja CE


zabawkiZabawki muszą być bezpieczne dla dzieci i ich opiekunów. Jest to oczywiste dla każdego. Dlatego też nie dziwi, że istnieją przepisy, które określają w jaki sposób zapewnić i udowodnić to bezpieczeństwo zabawek.

Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązuje dyrektywa 2009/48/WE, inaczej zwana dyrektywą zabawkową, w której zawerte są wymagania bezpieczeństwa dla zabawek oraz dla producentów zabawek.

Każda wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku zabawka musi spełniać postanowienia dyrektywy. Cały proces spełnienia wymagań, nazywany jest również "nadawaniem znaku CE na zabawkę". Obowiązkiem producenta jest przeprowadzenie tego procesu i wystawienie na końcu tzw. deklaracji zgodności.

Czasem można usłyszeć o tzw. certyfikatach CE, jednak w przypadku większości zabawek nie istnieje taki dokument jak certyfikat CE, a osoby które o nim mówią mają najczęściej na myśli raporty z badań laboratoryjnych, którym była poddawana zabawka.

 

Oznaczenie CE nadaje sam producent zabawki.

Jak uzyskać CE na zabawkę?

Trzeba po prostu spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. Wymagania te można z grubsza podzielić na 3 rodzaje:

 1. dokumentacyjne – związane z opracowaniem tzw. Dokumentacji technicznej zabawki,
 2. dot. bezpieczeństwa – związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających bezpieczeństwo zabawki,
 3. dot. oznaczeń i ostrzeżeń które muszą być umieszczone na zabawce.

Po spełnieniu tych rodzajów wymagań, producent zabawki może wystawić deklarację zgodności dla zabawki, czyli dokument potwierdzający bezpieczeństwo zabawki i jej zgodność z dyrektywą. Dyrektywa nie wymaga, aby zabawkę trzeba było gdziekolwiek zgłaszać ani nie też nie przewiduje, żeby jakakolwiek inna jednostka / urząd / firma „pozwoliły” na sprzedaż zabawki.

Żadna inna jednostka, poza producentem, nie nada oznaczenia CE na jego zabawkę.

Gdy producent spełni wymagania dyrektywy zabawkowej, a następnie wystawi i podpisze deklarację zgodności, potwierdzając, że zabawka jest bezpieczna wówczas „nabiera prawa” do jej legalnej sprzedaży i na tym cały proces się kończy. W wielu przypadkach producent korzysta z pomocy innych jednostek, ale należy pamiętać, że zawsze pozostaje on osobą odpowiedzialną za zabawkę i skutki zabawy nią.

Przejdźmy teraz do konkretów...

 

Co należy zrobić, aby nadać znak CE na zabawkę i móc wystawić deklarację zgodności?

KROK 1 - OKREŚLENIE CZY WYRÓB JEST ZABAWKĄ I PODLEGA POD DYREKTYWĘ 2009/48/WE?

Dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE odnosi się do każdego wyrobu zaprojektowanego i przeznaczonego do zabawy przez dzieci do lat 14. Zatem każdy wyrób, który został stworzony z myślą o tym, że dziecko będzie się nim bawić jest zabawką, a także każdy wyrób, który przypomina zabawkę (ze względy na swoje cechy charakterystyczne) również powinien być potraktowany jako zabawka. Jeśli producent zamierza stworzyć wyrób spełniający definicję zabawki, to z zasady musi nadać na nią oznaczenie CE i spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej. Zabawkami będą np.:

 • Zabawka z miękkim wypełnieniem (np. pluszak),
 • Zabawka funkcjonalna (np. mini żelazko dla dzieci),
 • Zabawka do zabawy w wodzie (np. gumowe kaczuszki),
 • Zabawka ruchowa (np. huśtawka, zjeżdżalnia),
 • Zabawka chemiczna (np. zestaw małego chemika),
 • Zapachowa gra planszowa (np. gry ułatwiające rozpoznawanie zapachów),
 • Zestaw kosmetyczny (np. zestaw z kosmetykami do zabawy dla dzieci),
 • Gra smakowa (np. zabawki ułatwiające dziecku przygotowywanie potraw).

Jednak, są takie zabawki, które nie będą podlegały pod przepisy dyrektywy, a więc nie można na nie nadawać oznaczenia CE. Należą do nich, np. wyroby kolekcjonerskie, pojazdy dla dzieci wyposażone w silnik elektryczny lub spalinowy, wyroby przeznaczone do użytku na publicznych placach zabaw. Kompletna lista wyrobów wyłączonych z dyrektywy zabawkowej znajduje się poniżej:

Lista wyrobów niepodlegających pod znak CE (dyrektywa zabawkowa). Sprawdź...

 • sprzęt do publicznego użytku na placach zabaw (a więc piaskownica na naszym prywatnym podwórku będzie oznakowana znakiem CE, taka sama piaskownica przeznaczona na osiedlowy plac zabaw już nie),
 • pojazdy dla dzieci, wyposażone w silnik spalinowy lub elektryczny, lub parowy,
 • wyroby do strzelania, np. proce i katapulty, broń pneumatyczna, za wyjątkiem pistoletów na wodę, łuki strzeleckie o długości powyżej 120cm
 • wyroby kolekcjonerskie (np. modele, lalki ludowe, historyczne repliki zabawek, wierne kopie broni palnej) z załączoną informacją >14 lat,
 • różne sprzęty sportowe, w tym sprzęt przeznaczony do użytku przez dzieci o masie ciała powyżej 20kg, rowerki o wysokości siodełka powyżej 435mm, hulajnogi do poruszania się po drogach publicznych,
 • sprzęt do nauki pływania i nurkowania (np. motylki),
 • puzzle składające się z ponad 500 elementów,
 • sztuczne ognie,
 • gry w których używa się zaostrzonych pocisków (np. metalowe rzutki DART).
 • funkcjonalne wyroby edukacyjne zasilane napięciem powyżej 24V (np. piekarniki, żelazka edukacyjne),
 • wyroby przeznaczone dla celów edukacyjnych w szkołach i innych placówkach światowych,
 • konsole do gier wykorzystujące interaktywne oprogramowanie, a także gry komputerowe,
 • Inne wyroby dla dzieci, np. smoczki, dodatki do ubrań, które nie są przeznaczone do zabawy.

 

KROK 2 - POD JAKIE PRZEPISY PODLEGA ZABAWKA?

W większości przypadków głównymi dokumentami odniesienia będą:

Dyrektywa europejska w sprawie zabawek 2009/48/WE  

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek  


Producent powinien zapoznać się z nimi, jeśli zamierza produkować i sprzedawać zabawkę.

W przypadku niektórych rodzajów zabawek trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wymagania wyżej wymienionych przepisów, ale także: dyrektywę niskonapięciową LVD, dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej EMC, dyrektywę o ograniczeniu stosowania niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS II, dyrektywę radiową RED. Prócz tego do zabawek odnoszą się także przepisy "chemiczne" np. rozporządzenie 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzenie 1272/2008 (CLP).

 

KROK 3 - JAKIE BADANIA ZABAWEK ZROBIĆ?

Zabawka powinna zostać poddana badaniom, gdyż badania są najbardziej wiarygodnym dowodem, że jest ona bezpieczna. Badania mogą być dokonane przez różne jednostki i w oparciu o różne standardy. W kwestii wyboru sposobu przeprowadzenia badań, dyrektywa daje trzy możliwości:

 1. Moduł A systemu oceny zgodności - wewnętrzna kontrola produkcji,
 2. Moduł B systemu oceny zgodności - badania typu WE,
 3. Moduł C systemu oceny zgodności - zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji.

Moduł A stosuje się osobno, a moduł B zawsze razem z modułem C.

Każdy moduł oceny zgodności nakazuje przeprowadzenie badań, różnica polega tylko na tym, kto te badania może wykonać.

Wyboru modułu dokonuje producent. 

Jak wybrać moduł oceny zgodności? Sprawdź...

Wybierając moduł oceny zgodności producent powinien kierować się informacją, o zagrożeniach związanych z używaniem zabawki oraz powinien odnieść się do istniejących norm zharmonizowanych.

system-oceny-zabawki

Moduł A jest najczęściej wybieranym. W tym module badania bezpieczeństwa zabawki prowadzi sie w odniesieniu do norm z serii EN 71. Badania na zgodność z tymi normami są podstawą do stwierdzenia spełnienia wymagań dyrektywy, a więc dają później podstawę do nadania oznaczenia CE i wystawienia deklaracji zgodności.

Moduły B i C stosuje się zawsze łącznie. Korzystanie z tej ścieżki wiąże się z przeprowadzeniem tzw. badań typy WE w jednostce notyfikowanej. Moduły te wybierają producenci, którzy nie mogą skorzystać z modułu A.

 

KROK 4 - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZABAWKI.

Na dokumentację techniczną zabawki składa się szereg dokumentów wymienionych w dyrektywie zabawkowej. Należą do nich, m.in.

 • szczegółowy opis projektu i produkcji wraz z wykazem stosowanych częsci i materiałów użytych w zabawkach,
 • opis oceny bezpieczeństwa oraz przeprowadzonej analizy zagrożeń,
 • opis stosowanej procedury oceny zgodności,
 • sprawozdania z badań bezpieczeństwa.

Dokumentację przygotowuje producent i musi przechowywać ją przez określony czas oraz udostępniać Inspekcji Handlowej lub innym organom w razie kontroli.

 

KROK 5 - UMIESZCZENIE NA ZABAWCE OSTRZEŻEŃ I INNYCH INFORMACJI.

Na zabawce powinny znaleźć się informacje i ostrzeżenia wymagane przez przepisy. Najbardziej rozpoznawalnym jest ostrzeżenie o wieku dziecka, dla którego przeznaczona jest zabawka:

Jednak nie dla każdej zabawki ono jest odpowiednie. Ponadto oprócz tego ostrzeżenia, na zabawce mogą znaleźć się inne istotne ostrzeżenia, zależne od typu zabawki.

Producent nie powinien zapomnieć również o umieszczeniu na zabawce swoich danych, a także oczywiście znaku CE, zgodnego ze wzorem określonym w przepisach prawnych.

 

KROK 6 - WYSTAWIENIE I PODPISANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Powyższy opis przedstawia skrót postępowania podczas nadawania oznaczenia CE. Gdy producent zabawki przejdzie przez całą tą ścieżkę wówczas może wystawić i podpisać deklarację zgodności, potwierdzając tym samym, że ta zabawka jest bezpieczna. Tym cały proces się kończy i można zacząć sprzedawać zabawkę.

 

JEŚLI PRODUCENT NIE POTRAFI LUB NIE CHCE SAMODZIELNIE NADAĆ CE - CO WTEDY?

 

W takich przypadkach producent może zgłosić się do nas. Pomagamy w nadawania oznaczenia CE, poprzez:

 • Usługę doradczą w zakresie nadawania CE na zabawki

  Polega ona na wspólnym przejściu wraz z producentem przez całą ścieżkę nadawania oznaczenia CE, czyli pomagamy w przygotowaniu dokumentacji technicznej, uzgadniamy kwestię badań, pomagamy w znalezieniu laboratoriów zdolnych przeprowadzić badania, wskazujemy jakie informacje powinny być umieszczone na zabawce. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi doradczej prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem – KONTAKT.
 • Konsultacje na temat dyrektywy zabawkowej

  Jeśli producent samodzielnie chce przejść przez procedurę nadawania CE na zabawkę, ale ma konkretne pytania wówczas udzielamy odpowiedzi, podpowiadamy, jakie rozwiązania wybrać i jak należy rozumieć przepisy. Możemy też sprawdzić zgodność przygotowanych dokumentów z wymaganiami prawnymi. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z konsultacji prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem – KONTAKT.
 • Szkolenie ze znaku CE dla zabawek

  Jest ono przeznaczone dla osób, które chcą dowiedzieć się od początku „jak to się robi?”. Na szkoleniu wyjaśniamy przystępnym językiem zawiłości przepisów, pokazujemy wzory dokumentów z dokumentacji technicznej, omawiamy kwestię badań. Szczegółowe informacje o szkoleniu można znaleźć na stronie – SZKOLENIA Z ZABAWEK.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

2017-08-31 / CE DLA ZABAWEK EKSPORTOWANYCH DO USA

Pytanie:
Chcemy eksportować zabawki produkowane w Polsce do USA. Czy te zabawki potrzebują czegoś poza znakiem CE?

Odpowiedź:

Dyrektywa zabawkowa obowiązuje TYLKO na terenie EOG, czyli Unii Europejskiej + kilka krajów dodatkowych. Inne kraje świata, szczególnie te bardziej rozwinięte mają swoje przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumenckich.


Jeśli zabawka ma być wprowadzona na rynek USA, to może ona nie mieć znaku CE i zgodności z dyrektywą zabawkową (np. przeprowadzonych badań), ale musi spełniać tamtejsze, amerykańskie przepisy. W USA obowiązuje standard ASTM F963-16, który określa wymagania bezpieczeństwa dla zabawek. Informacje na jego temat można znaleźć na stronie CPSC.gov: Można go kupić na ASTM.org.


Przydatne informacje na temat bezpieczeństwa zabawek w USA można znaleźć też na stronie:http://www.toyassociation.org/

2017-07-07 / CZY BADANIA EN 71 WYSTARCZĄ DO CERTYFIKACJI?

Pytanie:
Czy przeprowadzenie badań dla norm EN 71 wystarczy do certyfikacji CE zabawki?

Odpowiedź:

Wykonanie badań bezpieczeństwa na normy EN 71 jest ważnym etapem w nadaniu oznaczenia CE na zabawki i bez niego nie można legalnie wprowadzić zabawki do obrotu, jednak należy pamiętać, że samo to nie wystarczy. Przeprowadzenie badań zabawek na zgodność z normami z serii EN 71 jest tylko jednym z etapów nadawania oznaczenia CE. Inne etapy dotyczą między innymi przygotowania dokumentacji technicznej, przeprowadzenia analiza zagrożeń, umieszczenia oznaczeń na zabawce, wystawienia deklaracji zgodności. Bez wykonania pozostałych etapów cała procedura nadawania oznaczenia CE (nazywana potocznie certyfikacją CE) będzie niekompletna i niezgodna z przepisami prawnymi, a co za tym idzie może zostać zakwestionowana przez organy kontrolne, np. Inspekcję Handlową. Z tego powodu należy najpierw określić konkretnie co poza badaniami trzeba zrobić, a następnie sukcesywnie to realizować.

{slider2016-08-17 / CZY NA RĘCZNIE WYKONYWANE MASKOTKI POTRZEBNY JEST ZNAK CE?|closed}

Pytanie:
Czy jak wykonuję ręcznie maskotki na szydełku z włóczki antyalergicznej z wypełnieniem kulka silikonowa antyalergiczna nie ma żadnych elementów doszywanych, jak bym chciała sprzedawać czy muszę mieć jakiś certyfikat?

Odpowiedź:

Tak, przestawiony wyrób jest typową zabawką, a nawet zgodnie z przepisami normatywnymi jest on zabawką przeznaczoną dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zatem, aby wprowadzić taki wyrób do obrotu należy nadać na niego oznakowanie CE. Będzie wiązało się to z przeprowadzeniem procedury oceny zgodności, czyli prezde wszystkim określeniem i spełnieniem konkretnych przepisów dotyczących zabawek. Chodzi głównie o dyrektywę zabawkową 2009/48/WE oraz szereg norm zharmonizowanych z tą dyrektywą. Jeśli zabawka będzie sprzedawana w Polsce należy wziąć pod uwagę rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek z 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami. W nich znajdują się najważniejsze wymagania dla producenta zabawki.

2016-06-16 / JAK WYSTAWIĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI DLA SAMOCHODZIKÓW ELEKTRYCZNYCH?

Pytanie:
Sprowadzam z Chin samochodzik dla dzieci z napędem na 2 baterie AA 1,5 V, który jest sterowany pilotem. Dostałem od sprzedawcy deklarację zgodności, na której jest napisane, że wyrób spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE oraz EN-71. Czy to wystarczy, żebym mógł sprzedawać samochód w Polsce?

Odpowiedź:

Z opisu wyrobu wynika, że jest on zabawką elektryczną ze zdalnym sterowaniem. W takim wypadku samochodzik będzie podlegał pod kilka różnych przepisów:

 • dyrektywę zabawkową - TOYS - 2009/48/WE
 • dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej - EMC - 2014/30/UE
 • dyrektywę o ograniczeniu stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - RoHS 2 - 2011/65/EU
 • dyrektywę o urządzeniach radiowych i końcowych urządzeniach telekomunikacyjnych oraz wzajemnym uznawaniu ich zgodności - R&TTE - 1999/5/WE.

Każda z tych dyrektyw wymaga od producenta dokonania oceny zgodności wyroby z wymaganiami bezpieczeństwa oraz umieścić znak CE na wyrobie. Gdy tego dokona powinien wystawić i samodzielnie podpisać deklarację zgodności. Deklaracja zgodności powinna zawierać w sobie odniesienia do wszystkich wymienionych dyrektyw tj. 2009/48/WE, 2014/30/UE, 2011/65/EU, 1999/5/WE. W podanym przez Pana przypadku, deklaracja podaje tylko jedną dyrektywę, a więc można przypuszczać, że producent nie zastosował się do obowiązujących go przepisów (jeśli podmiot spoza UE zamierza sprzedawać wyroby na terenie UE, wówczas musi spełniać przepisy prawne UE). Dla Pana, jako importera jest to bardzo ważna informacja, gdyż w przypadku ewentualnej kontroli obowiązkiem importera jest udostępnienie dokumentacji technicznej, która zgodnie z przepisami powinna być przygotowana podczas nadawania oznaczenia CE na wyrób, a przed wprowadzeniem tego wyrobu na rynek Unii. A skoro producent nie wyszczególnił w deklaracji zgodności ani dyrektywy zabawkowej, ani EMC, ani też RoHS, to prawdopodobnie nie przygotował też odpowiedniej dokumentacji technicznej dla tych dyrektyw. Za nieprzedstawienie w trakcie kontroli wymaganej dokumentacji grozi grzywna.

2016-06-15 / JAK NADAĆ OZNACZENIE CE NA HUŚTAWKI?

Pytanie:
Chcielibyśmy zrobić i sprzedawać na rynku polskim i europejskim huśtawkę dla dzieci wykonaną z drewna. Chcielibyśmy nadać certyfikat CE. Czy wymagane są w tym celu jakieś badania i jaki jest koszt takich badań.

Odpowiedź:

Zanim tego Państwo dokonają trzeba najpierw ustalić, czy ten wyrób podlega pod obowiązek znakowania CE. Możliwe są dwie opcje:

 1. Będzie sprzedawana odbiorcom indywidualnym – wyłącznie do ogródków domowych, do użytku prywatnego kupujących – wówczas musi mieć oznaczenie CE, gdyż podlega pod wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE
 2. Będzie sprzedawana na publiczne place zabaw (np. osiedlowe) – wówczas nie można na nie nadać oznaczenia CE, gdyż jest wyłączna z wymagań dyrektywy zabawkowej. W takim wypadku podlega pod przepisy o bezpieczeństwie placów zabaw – norma PN-EN 1176

Jeśli huśtawka będzie kwalifikować sie pod oznakowanie CE to wówczas muszą Państwo spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej, a więc przede wszystkim:
- wykonać niezbedną dokumentację, tzw. dokumentację techniczną zabawki,
- przeprowadzić badania pod kątem bezpieczeństwa zabawki,
- umieścić na zabawce wymagane w przepisach oznaczenia i informacje, między innymi prawidłowy znak CE.

Koszty badań mogą być bardzo różne i zależą między innymi od tego, czy materiały z których jest wykonana były już oddawane do badań. Jednak przeprowadzenie samych badań nie wystarczy, choć są one ważnym punktem całej procedury.

2016-06-11 / CZY ZESTAW KREATYWNY DLA DZIECI POTRZEBUJE ZNAKU CE?

Pytanie:
Czy zestaw kreatywny dla dzieci, składający się z guzików, kolorowych wstążek, spinaczy biurowych, brokatu, tektury oraz tym podobnych dokumentów musi mieć znak CE?

Odpowiedź:

Producent zamierzający sprzedawać zabawkę, którą jest zestaw kreatywny, składający się z różnych elementów powinien nadać na nią oznaczenie CE. Innymi słowy powinien spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. W takim przypadku nie będzie miał znaczenia fakt, że każdy (lub prawie każdy) z elementów tego zestawy, sprzedawany osobno nie jest traktowany jako zabawka. Jeśli dana osoba lub firma zamierza sprzedawać te elementy wszystkie razem, jako zestaw służący do zabawy wtedy osoba ta jest traktowana jako producent zabawki, a zestaw będzie zabawką, a więc podlega pod przepisy dotyczące oznakowania CE.

2016-04-21 / JAKIE TRZEBA MIEĆ CERTYFIKATY DLA ZABAWEK - SIEDZISK, PUF?

Pytanie:
Chcę szyć zabawkę, będzie to siedzisko-pufa w kształcie ślimaka, biedronki itp. z rogami do trzymania. Wiem, że musi ona mieć znak CE i że są z tym związane badania. Materiały, z których będę szyć pufki są certyfikowane (OEKO-TEX 1000, PZH). Czy to wystarczy?

Odpowiedź:

Niestety nie każde badania dają producentowi pewność spełnienia wymagań dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. Badania OEKO-TEX ani atest PZH nie są zharmonizowane z dyrektywą zabawkową, więc nie można na nich polegać, aby udowodnić bezpieczeństwo zabawki. Zatem nie wystarczy, że materiał posiada te certyfikaty/atesty. Trzeba przeprowadzić badania pod kątem norm z serii EN 71. Tylko one mogą być brane pod uwagę podczas oceny zgodności zabawki z dyrektywą.

2016-02-11 / GDZIE ZGŁOSIĆ NIEBEZPIECZNĄ ZABAWKĘ - WÓZEK?

Pytanie:
Córka bawiła się wózkiem dla lalek, który posiada ce (nie china export) tylko upewniłam się że posiada właściwy symbol. Przytrzasnęła sobie palec, i chcę napisać do producenta, do firmy, która sprzedaję tą zabawkę iż nie jest bezpieczna. Proszę o informację, jaka jednostka (poza sklepem sprzedającym tą zabawkę, oraz producentem) jest odpowiedzialna za nadanie ce i zgodę na dopuszczenie owej zabawki do obiegu na rynku.

Odpowiedź:

Za nadanie CE odpowiedzialny jest wyłącznie producent, jednak może on to zrobić dopiero wtedy, gdy wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone dla jego wyrobu są spełnione. Wśród wymagań dla zabawek, a konkretnie dla wózków dla lalek znajduje się takie, które podaje, że odstępy między częściami zaciskającymi się nie mogą powodować możliwości przygniecienia kończyn dzieci. Z opisu sytuacji wynika, że producent nie dopełnił tego obowiązku, a więc nie powinien umieszczać na zabawce znaku CE. Pani jako klient może zgłosić sprawę oczywiście do producenta, jak również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który między innymi czuwa nad bezpieczeństwem wyrobów wprowadzanych na rynek. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawdopodobnie zleci do Inspekcji Handlowej kontrolę zabawki tegoż producenta. Natomiast jeśli na podstawie kontroli Inspekcja Handlowa stwierdzi uchybienia w postępowaniu producenta podczas zapewnienia bezpieczeństwa zabawki, wówczas producent ten może otrzymać mandat karny, a w skrajnym przypadku również nakaz wycofania z rynku wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Tak więc informacja przekazana przez Panią do UOKiK spowoduje cały ciąg zdarzeń, których efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa zabawki lub wycofanie z rynku niebezpiecznej zabawki.

2015-10-04 / CZY ŚWIECĄCE ROGI DIABŁA MUSZĄ MIEĆ OZNACZENIE CE?

Pytanie:
Czy istnieje możliwość oceny zgodności wyrobu "Świecące rogi diabła" zgodnie z dyrektywą 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE i RoHS 2 2011/65/UE? Produkt zasilany jest 4 bateriami o napięciu 1,5V.

Odpowiedź:

Produkt, jakim są „Świecące rogi diabła" - opaska na głowę, z diodami zasilanymi bateriami podlega obowiązkowej ocenie zgodności z dyrektywami europejskimi, w związku z czym zachodzi obowiązek oznakowania go znakiem CE. Należy się tylko zastanowić, jakie wymagania muszą być spełnione przez taki wyrób. Prawdopodobnie w tym przypadku znaczenie będą miały następujące dyrektywy:
- dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE – jako, że urządzenie może wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne, gdyż jest zasilane energią elektryczną,
- dyrektywa o substancjach niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHSII 2011/65/UE – ze względu na występowanie układów elektrycznych w wyrobie,
- dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE – jeżeli urządzenie będzie mogło być stosowane do zabawy przez dzieci do lat 14. Dyrektywa zabawkowa reguluje taką możliwość niekoniecznie poprzez deklarację producenta, że wyrób jest zabawką, tylko ze względu na samą możliwość zabawy tym wyrobem przez dziecko. A więc w takim przypadku, producent powinien ocenić zgodnośc wyroby z dyrektywą zabawkową, gdyż istnieje prawdopodobna możliwość, że w obrocie handlowym konsument kupi taki wyrób z myślą, że będzie się nim bawiło dziecko do lat 14.

Powyższe dyrektywy są najbardziej odpowiadającymi dla tego typu wyrobu i na pewno z nimi trzeba porównać wyrób. Jeżeli produkt podlaga pod wymagania tych trzech dyrektyw, wówczas oznaczenie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności WE będzie możliwe po spełnieniu wymagań polskich aktów prawnych wprowadzających wyżej wymienione dyrektywy.

Natomiast dla tego wyroby nie będzie miała zastosowania dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, ze względu na fakt, iż zakres stosowania dyrektywy LVD ustalony jest dla urządzeń elektrycznych pracujących w innych granicach napięć niż te którymi zasilany jest wyrób. Dyrektywę LVD stosuje się dla wyrobów zasilanych napięciem o wartości pomiędzy 50V-1000V prądu przemiennego lub 75V-1500V prądu stałego. "Świecące rogi dlabła" zasilane są czterema bateriami o napięciu 1,5V (nawet, gdyby połączyć baterie szeregowo, maksymalne napięcie wyniosłoby 6V), w związku z czym napięcie graniczne 75V prądu stałego nie zostaje osiągnięte, a więc dyrektywa LVD nie obowiązuje.

2015-05-04 / MAGNESY NA LODÓWKĘ JAKO ZABAWKA?

Pytanie:
Zamierzam produkować magnesy na lodówkę. Czy one będą podlegać pod dyrektywę zabawkową TOYS 2009/48/WE czy taki produkt jest wyłączny z tego obowiązku?

Odpowiedź:

Magnes na lodówkę będzie podlegał pod wymagania dyrektywy zabawkowej, jeśli producent uzna, że jest to zabawka, a więc jeśli wyrób spełnia definicję: „wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat”

Niestety prawo jest tak skonstruowane, że to producent musi ocenić czy wyrób jest zabawką czy nie. Jeśli ten wyrób ma np. kształt zwierzątek, albo jakieś inne cechy, przez które byłby atrakcyjny dla dziecka i dziecko mogłoby się tym wyrobem bawić, i mało tego producent stwierdził by na etapie projektowania wyrobu, że ten wyrób może służyć do zabawy, wówczas wyrób powinien być traktowany jako zabawka. Natomiast jeśli jest to magnes na lodówkę, który np. przedstawia zdjęcie miasta, albo służy on tylko i wyłącznie temu żeby coś przypiąć do lodówki (a nie ma tej funkcji „zabawowej”) wówczas wyrób nie jest zabawką. Generalnie to producent bierze odpowiedzialność za wyrób, w związku z tym tylko on może określić czym ten wyrób jest.

2015-04-20 / KIEDY WYDAWAĆ OZNACZENIE CE NA KSIĄŻKI?

Pytanie:
Nasza firma wydaje książki, czy trzeba je certyfikować na CE?

Odpowiedź:
Książki do czytania dla dorosłych nie podlegają pod oznakowanie CE. Jedynie książki dla małych dzieci, którymi te mogą się bawić podlegają pod oznakowanie CE gdyż są traktowane jak zabawki. Książeczka będzie zabawką, jeśli poza "wartością edukacyjną" będzie miała też "wartość zabawową". Przykładem książeczek - zabawek będą książki z naklejkami, książki z grubymi kartkami przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat. Dla takich książek trzeba będzie spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. Natomiast na przykład książka z wierszykami, przeznaczona do czytania dla dzieci w wieku szkolnym prawdopodobnie nie będzie zabawką. Wówczas nie można na nią nadać oznaczenia CE, gdyż byłoby to sprzeczne z prawem.

2015-03-30 / CZY MOŻE BYĆ JEDNA DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA RÓŻNYCH ZABAWEK?

Pytanie:
Produkuję zabawki drewniane: klocki w różnych zestawach, układanki. Zabawki te są wykonane z tego samego drewna, taką samą techniką. Nawet farby używane do ich malowania są te same. Czy więc muszę wystawić osobno deklarację zgodności dla każdej zabawki, czy może mogę zrobić jedną deklarację na wszystko??

Odpowiedź:
Wystawienie jednej deklaracji zgodności dla różnych wyrobów jest możliwe tylko jeśli każdy wyrób ujęty w deklaracji podlega pod dokładnie te same wymagania i spełnia je. Oprócz tego należy pamiętać, że na deklaracji zgodności dla zabawek trzeba obowiązkowo umieścić identyfikator zabawki, czyli najczęściej nazwę i numer zabawki, a także opis zabawki wraz z jej kolorowymi zdjęciami. To powoduje, że trzeba przemyśleć, jak miałaby wyglądać deklaracja, aby była czytelna i jednocześnie jasno wskazywała dla jakich wyrobów jest wydana.

2013-10-07 / CZY LALKI SZYTE W DOMU POTRZEBUJĄ CE?

Pytanie:
Planuję rozpocząć szycie maskotek dla dzieci. Zabawki będą wykonane z różnych materiałów: bawełny, filcu, wypełnienie będzie z watoliny. Produkcja będzie niewielka. Czy jeśli będę sprzedawać jednostkowe sztuki zabawek to czy muszę nadać na nie znak CE?

Odpowiedź:
Co do zasady każda produkowana zabawka, niezależnie od nakładu produkcji (czyli bez względu czy produkcja będzie jednostkowa czy seryjna) podlega pod oznakowanie CE, chyba że jest wyłączona z wymagań dyrektywy zabawkowej. Dodatkowo, jeśli chodzi o maskotki norma ISO 71-1 wskazuje jednoznacznie, że "miękkie zabawki wypychane o prostej budowie przeznaczone do trzymania i przytulania są uznawane za zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 3 roku życia". Tak więc zabawka musi zostać sprawdzona pod kątem ostrzejszych wymagań, określonych dla zabawek przeznaczonych dla maluchów do 36 miesięcy.

2013-09-05 / JAKI JEST CZAS NADANIA OZNACZENIA CE?

Pytanie:
Jak długo trwa załatwianie oznaczenia CE na zabawki pluszowe?

Odpowiedź:
Czas potrzebny na nadanie CE zależy głównie od tego czy będzie trzeba robić badania w zewnętrznych jednostkach badawczych (a to zależy od tego które wymagania prawne obejmują konkretne zabawki, a które nie). Badania mogą dotyczyć np. bezpieczeństwa chemicznego materiałów z których wyprodukowane są zabawki lub np. palności. Czas badań zależy od jednostki badawczej. W najgorszym wypadku trwa to kilka miesięcy, w bardziej optymistycznym ok. miesiąca czasu. Do tego należy doliczyć czas niezbędny na opracowanie dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo wyrobu oraz ewentualne fizyczne dostosowanie zabawki do wymogów bezpieczeństwa. Może ono obejmować np. mocniejsze przyszycie oczu pluszakowi lub zmianę konstrukcyjną zabawki likwidującą ostre krawędzie, o które dziecko może się skaleczyć. W najlepszym wypadku procedura nadania oznakowania CE trwa około 1 miesiąca, w gorszym - kilka miesięcy.

2013-08-04 / JAKIE MOGĄ BYĆ KOLORY ZABAWEK?

Pytanie:
Jesteśmy importerem klocków drewnianych przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 lat. Klocki są w różnych kolorach, zarówno stonowanych jak i "żywych". Podczas kontroli otrzymaliśmy zarzut, że zabawki są zbyt kolorowe i dlatego nie mogą być przeznaczone dla tak małych dzieci. Jakie wymagania regulują tą kwestię?

Odpowiedź:
Żadne wymagania prawne ani normatywne związane z oznakowaniem CE nie określają, jakie kolory powinny mieć zabawki, bez względu na grupę wiekową dzieci, dla której są przeznaczone. Ponadto biorąc pod uwagę etapy rozwoju percepcji u dzieci wskazane jest, aby zabawki przeznaczone dla dzieci młodszych niż 3 lata miały zdecydowanie odróżniające się od siebie kolory.

2013-03-13 / ILE KOSZTUJE WYSTAWIENIE ZNAKU CE?

Pytanie:
Rozważamy produkcję (...) pluszaków i maskotek dla dzieci, a także prostych ubrań typu sukienka, koszulka T-shirt. Z jakimi kosztami należałoby się liczyć, jeśli chcielibyśmy, aby powyższe rękodzieła spełniały normy CE (WE?)

Odpowiedź:
Proste ubranka, sukienki, koszulki T-shirt nie są zaliczane do grupy wyrobów podlegających oznaczeniu CE. Wyroby te podlegają pod wymagania ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Należy się zastanowić nad pluszakami i maskotkami. Zgodnie z definicją będą to zabawki, a więc trzeba będzie doprowadzić do zgodności wyrobów z dyrektywą zabawkową. Razem z dyrektywą zabawkową powinniśmy ocenić zgodność z serią norm EN 71. W zależności od tego, jakie to będą zabawki, koszty nadania oznaczenia CE mogą się wahać od kilkuset złotych to kilkunastu tysięcy złotych.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie systemów zarządzania ISO i oznakowania CE.

 

podstrona-faq więcej...

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania dotyczące systemów zarządzania i oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Kontakt

Sprawdź dane kontaktowe, mapę dojazdu lub wypełnij formularz kontaktowy...