ZABAWKI
Wystawienie deklaracji zgodności, Znak CE, Certyfikacja CE


zabawkiZabawki muszą być bezpieczne dla dzieci i ich opiekunów. Jest to oczywiste dla każdego. Dlatego też nie dziwi, że istnieją przepisy, które określają w jaki sposób zapewnić i udowodnić to bezpieczeństwo zabawek.

Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązuje dyrektywa 2009/48/WE, inaczej zwana dyrektywą zabawkową, w której zawerte są wymagania bezpieczeństwa dla zabawek oraz dla producentów zabawek.

Każda wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku zabawka musi spełniać postanowienia dyrektywy. Cały proces spełnienia wymagań, nazywany jest również "nadawaniem znaku CE na zabawkę". Obowiązkiem producenta jest przeprowadzenie tego procesu i wystawienie na końcu tzw. deklaracji zgodności.

Czasem można usłyszeć o tzw. certyfikatach CE, jednak w przypadku większości zabawek nie istnieje taki dokument jak certyfikat CE, a osoby które o nim mówią mają najczęściej na myśli raporty z badań laboratoryjnych, którym była poddawana zabawka.

 

Oznaczenie CE nadaje sam producent zabawki.

Jak uzyskać CE na zabawkę?

Trzeba po prostu spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. Wymagania te można z grubsza podzielić na 3 rodzaje:

 1. dokumentacyjne – związane z opracowaniem tzw. Dokumentacji technicznej zabawki,
 2. dot. bezpieczeństwa – związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających bezpieczeństwo zabawki,
 3. dot. oznaczeń i ostrzeżeń które muszą być umieszczone na zabawce.

Po spełnieniu tych rodzajów wymagań, producent zabawki może wystawić deklarację zgodności dla zabawki, czyli dokument potwierdzający bezpieczeństwo zabawki i jej zgodność z dyrektywą. Dyrektywa nie wymaga, aby zabawkę trzeba było gdziekolwiek zgłaszać ani nie też nie przewiduje, żeby jakakolwiek inna jednostka / urząd / firma „pozwoliły” na sprzedaż zabawki.

Żadna inna jednostka, poza producentem, nie nada oznaczenia CE na jego zabawkę.

Gdy producent spełni wymagania dyrektywy zabawkowej, a następnie wystawi i podpisze deklarację zgodności, potwierdzając, że zabawka jest bezpieczna wówczas „nabiera prawa” do jej legalnej sprzedaży i na tym cały proces się kończy. W wielu przypadkach producent korzysta z pomocy innych jednostek, ale należy pamiętać, że zawsze pozostaje on osobą odpowiedzialną za zabawkę i skutki zabawy nią.

Przejdźmy teraz do konkretów...

 

Co należy zrobić, aby nadać znak CE na zabawkę i móc wystawić deklarację zgodności?

KROK 1 - OKREŚLENIE CZY WYRÓB JEST ZABAWKĄ I PODLEGA POD DYREKTYWĘ 2009/48/WE?

Dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE odnosi się do każdego wyrobu zaprojektowanego i przeznaczonego do zabawy przez dzieci do lat 14. Zatem każdy wyrób, który został stworzony z myślą o tym, że dziecko będzie się nim bawić jest zabawką, a także każdy wyrób, który przypomina zabawkę (ze względy na swoje cechy charakterystyczne) również powinien być potraktowany jako zabawka. Jeśli producent zamierza stworzyć wyrób spełniający definicję zabawki, to z zasady musi nadać na nią oznaczenie CE i spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej. Zabawkami będą np.:

 • Zabawka z miękkim wypełnieniem (np. pluszak),
 • Zabawka funkcjonalna (np. mini żelazko dla dzieci),
 • Zabawka do zabawy w wodzie (np. gumowe kaczuszki),
 • Zabawka ruchowa (np. huśtawka, zjeżdżalnia),
 • Zabawka chemiczna (np. zestaw małego chemika),
 • Zapachowa gra planszowa (np. gry ułatwiające rozpoznawanie zapachów),
 • Zestaw kosmetyczny (np. zestaw z kosmetykami do zabawy dla dzieci),
 • Gra smakowa (np. zabawki ułatwiające dziecku przygotowywanie potraw).

Jednak, są takie zabawki, które nie będą podlegały pod przepisy dyrektywy, a więc nie można na nie nadawać oznaczenia CE. Należą do nich, np. wyroby kolekcjonerskie, pojazdy dla dzieci wyposażone w silnik elektryczny lub spalinowy, wyroby przeznaczone do użytku na publicznych placach zabaw. Kompletna lista wyrobów wyłączonych z dyrektywy zabawkowej znajduje się poniżej:

 

KROK 2 - POD JAKIE PRZEPISY PODLEGA ZABAWKA?

W większości przypadków głównymi dokumentami odniesienia będą:

Dyrektywa europejska w sprawie zabawek 2009/48/WE  

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek  


Producent powinien zapoznać się z nimi, jeśli zamierza produkować i sprzedawać zabawkę.

W przypadku niektórych rodzajów zabawek trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wymagania wyżej wymienionych przepisów, ale także: dyrektywę niskonapięciową LVD, dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej EMC, dyrektywę o ograniczeniu stosowania niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS II, dyrektywę radiową RED. Prócz tego do zabawek odnoszą się także przepisy "chemiczne" np. rozporządzenie 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzenie 1272/2008 (CLP).

 

KROK 3 - JAKIE BADANIA ZABAWEK ZROBIĆ?

Zabawka powinna zostać poddana badaniom, gdyż badania są najbardziej wiarygodnym dowodem, że jest ona bezpieczna. Badania mogą być dokonane przez różne jednostki i w oparciu o różne standardy. W kwestii wyboru sposobu przeprowadzenia badań, dyrektywa daje trzy możliwości:

 1. Moduł A systemu oceny zgodności - wewnętrzna kontrola produkcji,
 2. Moduł B systemu oceny zgodności - badania typu WE,
 3. Moduł C systemu oceny zgodności - zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji.

Moduł A stosuje się osobno, a moduł B zawsze razem z modułem C.

Każdy moduł oceny zgodności nakazuje przeprowadzenie badań, różnica polega tylko na tym, kto te badania może wykonać.

Wyboru modułu dokonuje producent. 

 

KROK 4 - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZABAWKI.

Na dokumentację techniczną zabawki składa się szereg dokumentów wymienionych w dyrektywie zabawkowej. Należą do nich, m.in.

 • szczegółowy opis projektu i produkcji wraz z wykazem stosowanych częsci i materiałów użytych w zabawkach,
 • opis oceny bezpieczeństwa oraz przeprowadzonej analizy zagrożeń,
 • opis stosowanej procedury oceny zgodności,
 • sprawozdania z badań bezpieczeństwa.

Dokumentację przygotowuje producent i musi przechowywać ją przez określony czas oraz udostępniać Inspekcji Handlowej lub innym organom w razie kontroli.

 

KROK 5 - UMIESZCZENIE NA ZABAWCE OSTRZEŻEŃ I INNYCH INFORMACJI.

Na zabawce powinny znaleźć się informacje i ostrzeżenia wymagane przez przepisy. Najbardziej rozpoznawalnym jest ostrzeżenie o wieku dziecka, dla którego przeznaczona jest zabawka:

Jednak nie dla każdej zabawki ono jest odpowiednie. Ponadto oprócz tego ostrzeżenia, na zabawce mogą znaleźć się inne istotne ostrzeżenia, zależne od typu zabawki.

Producent nie powinien zapomnieć również o umieszczeniu na zabawce swoich danych, a także oczywiście znaku CE, zgodnego ze wzorem określonym w przepisach prawnych.

 

KROK 6 - WYSTAWIENIE I PODPISANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Powyższy opis przedstawia skrót postępowania podczas nadawania oznaczenia CE. Gdy producent zabawki przejdzie przez całą tą ścieżkę wówczas może wystawić i podpisać deklarację zgodności, potwierdzając tym samym, że ta zabawka jest bezpieczna. Tym cały proces się kończy i można zacząć sprzedawać zabawkę.

 

JEŚLI PRODUCENT NIE POTRAFI LUB NIE CHCE SAMODZIELNIE NADAĆ CE - CO WTEDY?

 

W takich przypadkach producent może zgłosić się do nas. Pomagamy w nadawania oznaczenia CE, poprzez:

 • Usługę doradczą w zakresie nadawania CE na zabawki

  Polega ona na wspólnym przejściu wraz z producentem przez całą ścieżkę nadawania oznaczenia CE, czyli pomagamy w przygotowaniu dokumentacji technicznej, uzgadniamy kwestię badań, pomagamy w znalezieniu laboratoriów zdolnych przeprowadzić badania, wskazujemy jakie informacje powinny być umieszczone na zabawce. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi doradczej prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem – KONTAKT.
 • Konsultacje na temat dyrektywy zabawkowej

  Jeśli producent samodzielnie chce przejść przez procedurę nadawania CE na zabawkę, ale ma konkretne pytania wówczas udzielamy odpowiedzi, podpowiadamy, jakie rozwiązania wybrać i jak należy rozumieć przepisy. Możemy też sprawdzić zgodność przygotowanych dokumentów z wymaganiami prawnymi. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z konsultacji prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem – KONTAKT.
 • Szkolenie ze znaku CE dla zabawek

  Jest ono przeznaczone dla osób, które chcą dowiedzieć się od początku „jak to się robi?”. Na szkoleniu wyjaśniamy przystępnym językiem zawiłości przepisów, pokazujemy wzory dokumentów z dokumentacji technicznej, omawiamy kwestię badań. Szczegółowe informacje o szkoleniu można znaleźć na stronie – SZKOLENIA Z ZABAWEK.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.