ZABAWKI
Wystawienie deklaracji zgodności, Znak CE, Certyfikacja CE


zabawkiZabawki muszą być bezpieczne dla dzieci i ich opiekunów. Jest to oczywiste dla każdego. Dlatego też nie dziwi, że istnieją przepisy, które określają w jaki sposób zapewnić i udowodnić to bezpieczeństwo zabawek.

Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązuje dyrektywa 2009/48/WE, inaczej zwana dyrektywą zabawkową, w której zawerte są wymagania bezpieczeństwa dla zabawek oraz dla producentów zabawek.

Każda wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku zabawka musi spełniać postanowienia dyrektywy. Cały proces spełnienia wymagań, nazywany jest również "nadawaniem znaku CE na zabawkę". Obowiązkiem producenta jest przeprowadzenie tego procesu i wystawienie na końcu tzw. deklaracji zgodności.

Czasem można usłyszeć o tzw. certyfikatach CE, jednak w przypadku większości zabawek nie istnieje taki dokument jak certyfikat CE, a osoby które o nim mówią mają najczęściej na myśli raporty z badań laboratoryjnych, którym była poddawana zabawka lub właśnie dokument deklaracji zgodności.

Wymagania dyrketywy zabawkowej TOYS 2009/48/WE PRODUCENT musi znać i samodzielnie je spełnić. My możemy mu pomóc na kilka sposobów:

 

NASZA OFERTA

  

W ramach współpracy z Klientami pod kątem dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE oferujemy Państwu jeden z trzech wariantów współpracy:

 • WARIANT 1 - Zapoznanie z wymaganiami na zasadzie indywidualnego szkolenia dedykowanego, tylko dla Państwa firmy,
 • WARIANT 2 - Zapoznanie z wymaganiami na zasadzie uczestnictwa w szkoleniu otwartym, wspólnie z innymi uczestnikami,
 • WARIANT 3 - Indywidualne prowadzenie Państwa przez kompletny proces nadania znaku CE, lub przez jego pojedyncze etapy.

Zapraszamy do zapoznania z ofertą.

  

WARIANT 1 - SZKOLENIE DEDYKOWANE

 

 DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE DEDYKOWANE?

W praktyce dla każdej firmy, która chce poznać wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE oraz dla każdego podmiotu, który będzie dokonywał oceny spełnienia przez zabawkę wymagań dyrektywy TOYS. Naczęściej są to:

 • Producent,
 • Upoważniony przedstawiciel,
 • Importer.
 • Dystrybutor
 • Organy nadzoru rynku (UOKIK, PIH),
 • Aagencje celne

JAKI JEST CEL SZKOLENIA?

Szkolenie dedykowane ma na celu przekazanie Państwu takiej wiedzy, aby byli Państwo w stanie samodzielnie poporawnie interpretować wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. W przypadku producentów celem jest ułatwienie przeprowadzania późniejszego samodzielnego procesu nadania znaku CE na zabawki, łącznie z tworzeniem niezbędnych elementów dokumentacji technicznej, analiz ryzyka czy wystawiania deklaracji zgodności.

OPIS USŁUGI:

Program szkolenia dedykowanego układany jest indywidualnie pod profil Państwa działalności - uzależniony jest od rodzajów zabawek, które Państwo wprowadzacie do obrotu. Podczas szkolenia przejdą Państwo wspólnie z trenerem przez cały proces oceny zgodności, od A do Z. W ciągu naszego kursu omawiana jest procedura nadania znaku CE po kolei, krok po kroku, od umiejętności doboru dyrketyw, aż do wystawienia dokumentu deklaracji zgodności (wszystkie 10 etapów szczegółowo opisanych w wariancie 3 są omawiane).

Szkolenie możemy wykonać w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu:

 • ON-LINE (za pośrednictwem naszej specjalnie przygotowanej platformy interaktywnej),
 • w Państwa siedzibie,
 • w dowolnie wsakzanej przez Państwa innej lokalizacji.

W szkoleniu dedykowanym może uczestniczyć do 15 osób z Państwa organizacji (większe grupy również są dopuszczone, aczkolwiek odradzamy je, ze względu na niższą skuteczność szkoleniową). 

Podstawowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ.

ILE WYNOSI CZAS TRWANIA USŁUGI?

Najczęściej szkolenie dedykowane trwa 1 dzień. Jesteśmy w stanie je wykonać już 1-2 tygodnie po sfinalizowaniu formalności zwiazanych z procesem ofertowym. Konkretne terminy dostępne dla Państwa zostaną z Państwem indywidualnie ustalone.

JAK UZYSKAĆ OFERTĘ?

Program szkolenia uzależniony jest od Państwa asortymentu, każdy przypadek jest indywidualny, dladtego też w celu dokonania wyceny prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (prawy, dolny róg strony), zawierającej następujące informacje:

 • któtki opis zastosowania zabawki,
 • zdjęcie zabawki,
 • określenie kategorii wiekowej zabawki (np. 0-3, 3-14),
 • określenie, czy są Państwo producentem, przedstawicielem czy importerem zabawki.

   

WARIANT 2 - SZKOLENIE OTWARTE

 

 DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE OTWARTE?

Dla firm, osób oraz instytucji, które w najtańszy z możliwych sposobów chcą poznać wymagania dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE. Naczęściej są to:

 • Producent,
 • Upoważniony przedstawiciel,
 • Importer.
 • Dystrybutor
 • Organy nadzoru rynku (UOKIK, PIH),
 • Aagencje celne

CEL SZKOLENIA, OPIS USŁUGI, CZAS TRWANIA, ZAPISY:

Szkolenia otwarte wykonujemy w z góry zaplanowanych terminach oraz miejscach. Najczęsciej organizujemy spotkania:

 • ON-LINE (za pośrednictwem naszej specjalnie przygotowanej platformy interaktywnej),
 • w sali szkoleniowej w WARSZAWIE,
 • w sali szkoleniowej w KRAKOWIE.

Szczegóły dotyczące programu, kosztów czy zgłoszenia na szkolenie znajdziecie Państwo TUTAJ.

 

WARIANT 3 - PROWADZENIE PRZEZ KOMPLETNY PROCES OCENY ZGODNOŚCI

(LUB JEGO POJEDYNCZE KOMPONENTY)

 

 DLA KOGO DEDYKOWANA JEST USŁUGA?

 • Producent,
 • Upoważniony przedstawiciel,
 • Importer.

JAKI JEST CEL USŁUGI?

Usługa ma na celu bezproblemowe przeprowadzenie producentów przez ścieżkę oceny zgodności dla danej zabawki / grupy zabawek. Podczas usługi przechodzimy wspólnie z Państwem przez wszystkie wymagania jakie są stawiane dla Państwa zabawek. Usługa kończy się wystawieniem dokumentu deklaracji zgodności przez producenta oraz nadaniem na zabawkę znaku CE. Po zakończeniu usługi producent jest w stanie legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wprowadzić zabawkę do obrotu (sprzedaży).

OPIS USŁUGI:

Usługa składa się z kilku etapów. Ważną informacją jest, że mogą Państwo skorzystać z usługi prowadzenia przez kompletny proces oceny zgodności (wszystkie poniższe etapy) lub tylko z jego wybranych elementów. Decyzja należy do Państwa - w zależności od Państwa potrzeb.

W przypadku wyboru pełnej usługi, jej zawartość składa się z następujących elementów:

Etap: Element:
1  Określenie dyrektyw mających zastosowanie do zabawki
2  Dobór proponowanych do spełnienia norm zharmonizowanych
3  Audyt obecnie istniejącej dokumentacji, określenie występujących braków
4  Konsultacje ON-LINE wyjaśniające zasady nadania znaku CE
5  Nadzór nad procesem badawczym
6  Pomoc w przeprowadzeniu analizy zagrożeń
7  Pomoc w opracowaniu elementów dokumentacji technicznej
8  Pomoc w opracowaniu instrukcji obsługi
9  Przygotowanie wzoru etykiety ze znakiem CE i innymi wymaganymi informacjami
10  Przygotowanie wzoru deklaracji zgodności

 

ILE WYNOSI CZAS TRWANIA USŁUGI?

Niestety nie jest możliwe określenie czasu trwania współpracy, każdorazowo zależy to od danego typu zabawki, jej konstrukcji, zastosowania, ilości podobnych modeli. Przeważnie ramy czasowe współpracy wynoszą między 3 tygodnie, a 6 miesięcy. Konkretne terminy dla Państwa indywidualnego przypadku zostaną określone w przygotowanej przez nas ofercie.

JAK UZYSKAĆ OFERTĘ?

Każdy przypadek jest indywidualny, dladtego też w celu dokonania wyceny prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (prawy, dolny róg strony), zawierającej następujące informacje:

 • któtki opis zastosowania zabawki,
 • zdjęcie zabawki,
 • określenie kategorii wiekowej zabawki (np. 0-3, 3-14),
 • określenie, czy są Państwo producentem, przedstawicielem czy importerem zabawki.

  

 
JAK NADAĆ ZNAK CE NA ZABAWKĘ SAMODZIELNIE?

Oznaczenie CE nadaje sam producent zabawki. Jak uzyskać CE na zabawkę? Producent musi pobrać dyrektywę zabawkową 2009/48/WE, zapoznać się z jej treścią oraz spełnić jej wymagania. Wymagania te można podzielić na 3 rodzaje:

 • dokumentacyjne – związane z opracowaniem tzw. dokumentacji technicznej zabawki,
 • dot. bezpieczeństwa – związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających bezpieczeństwo zabawki,
 • dot. oznaczeń i ostrzeżeń które muszą być umieszczone na zabawce.

Po spełnieniu tych rodzajów wymagań, producent zabawki może wystawić deklarację zgodności dla zabawki, czyli dokument potwierdzający bezpieczeństwo zabawki i jej zgodność z dyrektywą. Dyrektywa nie wymaga, aby zabawkę trzeba było gdziekolwiek zgłaszać ani nie też nie przewiduje, żeby jakakolwiek inna jednostka / urząd / firma „pozwoliły” na sprzedaż zabawki. Żadna inna jednostka, poza producentem, nie nada oznaczenia CE na jego zabawkę. Gdy producent spełni wymagania dyrektywy zabawkowej, a następnie wystawi i podpisze deklarację zgodności, potwierdzając, że zabawka jest bezpieczna wówczas „nabiera prawa” do jej legalnej sprzedaży i na tym cały proces się kończy. W wielu przypadkach producent korzysta z pomocy innych jednostek, ale należy pamiętać, że zawsze pozostaje on osobą odpowiedzialną za zabawkę i skutki zabawy nią.Przejdźmy teraz do konkretów... Co należy zrobić, aby nadać znak CE na zabawkę i móc wystawić deklarację zgodności?

KROK 1 - OKREŚLENIE CZY WYRÓB JEST ZABAWKĄ I PODLEGA POD DYREKTYWĘ 2009/48/WE?

Dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE odnosi się do każdego wyrobu zaprojektowanego i przeznaczonego do zabawy przez dzieci do lat 14. Zatem każdy wyrób, który został stworzony z myślą o tym, że dziecko będzie się nim bawić jest zabawką, a także każdy wyrób, który przypomina zabawkę (ze względy na swoje cechy charakterystyczne) również powinien być potraktowany jako zabawka. Jeśli producent zamierza stworzyć wyrób spełniający definicję zabawki, to z zasady musi nadać na nią oznaczenie CE i spełnić wymagania dyrektywy zabawkowej. Zabawkami będą np.:

 • Zabawka z miękkim wypełnieniem (np. pluszak),
 • Zabawka funkcjonalna (np. mini żelazko dla dzieci),
 • Zabawka do zabawy w wodzie (np. gumowe kaczuszki),
 • Zabawka ruchowa (np. huśtawka, zjeżdżalnia),
 • Zabawka chemiczna (np. zestaw małego chemika),
 • Zapachowa gra planszowa (np. gry ułatwiające rozpoznawanie zapachów),
 • Zestaw kosmetyczny (np. zestaw z kosmetykami do zabawy dla dzieci),
 • Gra smakowa (np. zabawki ułatwiające dziecku przygotowywanie potraw).

Jednak, są takie zabawki, które nie będą podlegały pod przepisy dyrektywy, a więcnie można na nie nadawać oznaczenia CE. Należą do nich, np. wyroby kolekcjonerskie, pojazdy dla dzieci wyposażone w silnik elektryczny lub spalinowy, wyroby przeznaczone do użytku na publicznych placach zabaw. Kompletna lista wyrobów wyłączonych z dyrektywy zabawkowej znajduje się poniżej:

KROK 2 - POD JAKIE PRZEPISY PODLEGA ZABAWKA?

W większości przypadków głównymi dokumentami odniesienia będą:

 • dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE w sprawie wymagań dla zabawek,
 • norma EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne,
 • norma EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność,
 • norma EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków,

Producent powinien zapoznać się z nimi, jeśli zamierza produkować i sprzedawać zabawkę. W przypadku niektórych rodzajów zabawek trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wymagania wyżej wymienionych przepisów, ale także: dyrektywę niskonapięciową LVD, dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej EMC, dyrektywę o ograniczeniu stosowania niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS II, dyrektywę radiową RED. Prócz tego do zabawek odnoszą się także przepisy "chemiczne" np. rozporządzenie 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzenie 1272/2008 (CLP).

KROK 3 - JAKIE BADANIA ZABAWEK ZROBIĆ?

Zabawka powinna zostać poddana badaniom, gdyż badania są najbardziej wiarygodnym dowodem, że jest ona bezpieczna. Badania mogą być dokonane przez różne jednostki i w oparciu o różne standardy. W kwestii wyboru sposobu przeprowadzenia badań, dyrektywa daje trzy możliwości:

 • Moduł A systemu oceny zgodności - wewnętrzna kontrola produkcji,
 • Moduł B systemu oceny zgodności - badania typu WE,
 • Moduł C systemu oceny zgodności - zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji.

Moduł A stosuje się osobno, a moduł B zawsze razem z modułem C. Każdy moduł oceny zgodności nakazuje przeprowadzenie badań, różnica polega tylko na tym, kto te badania może wykonać. Wyboru modułu dokonuje producent. 

KROK 4 - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZABAWKI.

Na dokumentację techniczną zabawki składa się szereg dokumentów wymienionych w dyrektywie zabawkowej. Należą do nich, m.in.

 • szczegółowy opis projektu i produkcji wraz z wykazem stosowanych częsci i materiałów użytych w zabawkach,
 • opis oceny bezpieczeństwa oraz przeprowadzonej analizy zagrożeń,
 • opis stosowanej procedury oceny zgodności,
 • sprawozdania z badań bezpieczeństwa.

Dokumentację przygotowuje producent i musi przechowywać ją przez określony czas oraz udostępniać Inspekcji Handlowej lub innym organom w razie kontroli.

KROK 5 - UMIESZCZENIE NA ZABAWCE OSTRZEŻEŃ I INNYCH INFORMACJI.

Na zabawce powinny znaleźć się informacje i ostrzeżenia wymagane przez przepisy. Najbardziej rozpoznawalnym jest ostrzeżenie o wieku dziecka, dla którego przeznaczona jest zabawka:Jednak nie dla każdej zabawki ono jest odpowiednie. Ponadto oprócz tego ostrzeżenia, na zabawce mogą znaleźć się inne istotne ostrzeżenia, zależne od typu zabawki.Producent nie powinien zapomnieć również o umieszczeniu na zabawce swoich danych, a także oczywiście znaku CE, zgodnego ze wzorem określonym w przepisach prawnych.

KROK 6 - WYSTAWIENIE I PODPISANIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI.

Powyższy opis przedstawia skrót postępowania podczas nadawania oznaczenia CE. Gdy producent zabawki przejdzie przez całą tą ścieżkę wówczas może wystawić i podpisać deklarację zgodności, potwierdzając tym samym, że ta zabawka jest bezpieczna. Tym cały proces się kończy i można zacząć sprzedawać zabawkę. 

 

DOKUMENTY PRAWNE I INNE
Dyrektywa europejska w sprawie zabawek 2009/48/WE
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek     
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie samodzielnego nadania znaku CE!

 

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Poznaj usługi doradcze, jakie świadczymy w zakresie procesów związanych z tematyką oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.