Zadzwoń: Systemy ISO: +48 693 398 917, Znak CE: +48 600 488 875 lub NAPISZ DO NAS!

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego
Certyfikat ISO 14001:2015

 

bez nazwy 1

System zarządzania środowiskowego dedykowany jest dla wszystkich organizacji, którym zależy na ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska i optymalizacji swoich wydatków środowiskowych. Norma ISO 14001 zawiera wymagania, które należy spełnić, aby wdrożyć w firmie system zarządzania środowiskowego. W okresie 2015-2018 obowiązują dwie normy: ISO 14001:2004 oraz ISO 14001:2015. Po okresie przejściowym ważna będzie jedynie norma ISO 14001:2015.

 

Najważniejszymi zasadami systemu zarządzania środowiskowego są:

 • zidentyfikowanie i klasyfikacja aspektów środowiskowych, czyli tych elementów działania organizacji, które mają wpływ na środowisko,
 • zidentyfikowanie i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi, jakie dotyczą organizacji i jej aspektów środowiskowych,
 • ustalenie takich ścieżek postępowania, które zmniejszą negatywne oddziaływanie aspektów na środowisko.

 

Budowa standardu

Norma ISO 14001:2004 składała się z 4 rozdziałów, przy czym rozdział 4 był bardzo rozbudowany i zawierał praktycznie wszystkie wymagania, które firma musi spełnić. Natomiast norma ISO 14001:2015, podobnie jak nowa ISO 9001:2015 jest oparta na ramowej strukturze HLS (High Level Structure) i składa się z 10 rozdziałów odpowiadających najważniejszym elementom zarządzania w organizacji. Obecnie, w latach 2015-2018, organizacja, która chce otrzymać certyfikat ISO 14001, może sama zdecydować, czy woli certyfikować się na starą czy na nową normę. 

 

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Wdrożenie ISO 14001 staje się coraz bardziej popularne zarówno w Polsce jak i na świecie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że konsumenci przykładają coraz większą wagę do bycia eko. Posiadany certyfikat ISO 14001 jest więc ważnym argumentem marketingowym. Co więcej, jeśli organizacja poważnie potraktuje system i wdrożenie zostanie właściwie przeprowadzone, wtedy ISO 14001 może przynieść także inne korzyści w postaci:

 • optymalizacji zużycia surowców, w tym materiałów i mediów,
 • dodatkowe punkty podczas ubiegania się o dotację z UE lub kredyty w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska,
 • łatwiejszą drogę w przyszłym rozwoju linii technologicznych firmy,
 • uniknięcie wysokich kar, za niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska.

Wdrożenie ISO 14001 nie należy do najłatwiejszych ze względu na stale zmieniające się wymagania prawne oraz trudności z klasyfikacją aspektów środowiskowych. Jednak nie należy poddawać się początkowym trudnością. Utrzymanie systemu jest dużo łatwiejsze niż wdrożenie. Ze względu na stale rosnącą liczbę certyfikacji ISO 14001 i coraz większą świadomość Klientów można przypuszczać, że w przyszłości posiadanie ISO 14001 stanie się standardem w biznesie.

 

Dlaczego warto współpracować z nami podczas wdrożenia systemu ISO?

Systemu zarządzania środowiskowego można wdrożyć samodzielnie. Jednak lepiej skorzystać z naszej oferty i pozwolić nam zrobić to:

 • szybciej,
 • sprawniej i
 • taniej.

 

Wdrażaliśmy system ISO 14001 w różnego typu organizacjach: produkcyjnych, usługwych oraz w służbie zdrowia.

Każde nasze wdrożenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu ISO 14001 - Klienci przeszli z nami pozytywnie audyt certyfikujący.

Nie otrzymaliśmy ani jednej reklamacji na nasze usługi wdrożenia ISO 14001.

 

Z przyjemnością pomożemy zbudować system środowiskowy także w Państwa organizacji. Wystarczy napisać lub zadzwonić do nas!

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Usługa jest realizowana we współpracy z:

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OD CZEGO ZACZĄĆ WDROŻENIE ISO 14001

Pytanie:
Od czego zacząć podczas wdrażania systemu ISO 14001?

Odpowiedź:

Wdrażając system zarządzania środowiskowego należy zacząć od zidentyfikowania wszystkich aspektów środowiskowych, które występują w organizacji. Świadomość aspektów oraz ustalenie ich wagi dla organizacji i jej otoczenia wskazuje kierunki, które powinna przyjąć organizacja w celu właściwego zaplanowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego.

CO TO JEST STEROWANIE OPERACYJNE W ISO 14001?

Pytanie:
Co to jest sterowanie operacyjne, o którym mówi norma ISO 14001?

Odpowiedź:

Sterowanie operacyjne w myśl normy ISO 14001 jest to takie postępowanie, które ma zminimalizować skutki naszego negatywnego oddziaływania na środowisko. Sterowanie operacyjne stosujemy głównie do znaczących aspektów środowiskowych. Można je prowadzić poprzez:

 • stały monitoring procesów związanych z aspektami znaczącymi
 • szkolenia pracowników w zakresie postępowania z aspektami środowiskowymi
 • opracowanie i wdrożenie procedur lub instrukcji postępowania z aspektami środowiskowymi

W firmie powinny być dostępne zapisy wskazujące na to, że postępowanie ze znaczącymi aspektami środowiskowymi jest pod kontrolą.

CZY PODCZAS WDROŻENIA SZŚ TRZEBA UŻYĆ NORMY ISO 14004?

Pytanie:
Czy podczas wdrożenia SZŚ trzeba wykorzystać normę ISO 14004?

Odpowiedź:

Norma ISO 14004 została opracowania w celu ułatwienia organizacji zrozumienia wymagań normy ISO 14001. Zawiera ona omówienie wymagań podstawowych normy ISO 14001 oraz komentarze, które mają za zadanie naprowadzić czytelnika na właściwy tok rozumowania przy planowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego. Nie ma konieczności wykorzystywania normy ISO 14004 podczas wdrażania systemu środowiskowego, lecz jej pomoc jest w wielu przypadkach nieoceniona.

podstrona-szkolenia więcej...

Szkolenia

Sprawdź ofertę szkoleń w zakresie systemów zarządzania ISO i oznakowania CE.

 

podstrona-faq więcej...

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania dotyczące systemów zarządzania i oznaczenia CE.

podstrona-kontakt więcej...

Kontakt

Sprawdź dane kontaktowe, mapę dojazdu lub wypełnij formularz kontaktowy...