Zadzwoń: Znak CE: +48 790 250 575, Systemy ISO: +48 607 147 575 lub NAPISZ DO NAS!
logo-certios

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w systemach zarządzania zgodnych z normami ISO oraz w oznaczeniu CE.

Zajmujemy się doradztwem w zakresie oznaczenia CE i wdrożeń Zakładowej Kontroli Produkcji.

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
System zarządzania jakością to element zarządzania organizacją skupiający się na zapewnieniu najlepszej jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Zasady systemu są określone w normie ISO 9001 –System Zarządzania Jakością – Wymagania. Polski Komitet Normalizacyjny, przyjęła tą normę jako PN EN ISO 9001:2015, dzięki czemu stała się ona także krajowym standardem.
System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
System zarządzania środowiskowego dedykowany jest dla wszystkich organizacji, którym zależy na ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska i optymalizacji swoich wydatków środowiskowych. Norma ISO 14001 zawiera wymagania, które należy spełnić, aby wdrożyć w firmie system zarządzania środowiskowego.
System zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007 i ISO 45001
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy został opracowany, aby pomóc organizacji zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. System zarządzania BHP podobnie jak system zarządzania jakością i środowiskowy jest częścią ogólnego zarządzania organizacją. Aktami normatywnymi, które zawierają wymagania systemu są: międzynarodowa norma OHSAS 18001:2007, ISO 45001 oraz polska norma PN-N 18001:2007.
System zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2013
System zarządzania bezpieczeństwem informacji jest przeznaczony dla wszystkich organizacji chcących lepiej chronić swoje zasoby. Pierwszą międzynarodową normą ISO skupiającą się na ochronie informacji jest ISO 27001, wydana w Polsce w 2007 roku. Przed jej wprowadzeniem stosowano normę brytyjską BS 7799-2:2002.
Oznakowanie CE na różne wyroby
Znak CE jest informacją dla konsumenta, że kupowany przez niego wyrób jest bezpieczny. Producent powinien nadać oznaczenie CE na produkowane przez siebie wyroby, zgodnie z przepisami dyrektyw europejskich i krajowych aktów prawnych oraz norm. Nie jest to prosta sprawa, ale z naszą pomocą uda się tego dokonać!