logo-certios

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w procedurach związanych z oznaczeniem CE wyrobów.

Głównym zakresem działalności naszej firmy są typowo indywidualne usługi doradcze oraz działalność szkoleniowa związana z przepisami dyrektyw nowego podejścia przewidujących oznakowanie znakiem CE.

MASZYNY - na zgodność z dyrketywą maszynową MD 2006/42/WE
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - na zgodność z dyrektywami LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE oraz RoHS 2011/65/UE
ZABAWKI - na zgodność z dyrektywą TOYS 2009/48/WE
WYROBY BUDOWLANE - na zgodność z rozporządzeniem parlamentu europejskiego nr 305/2011
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ - na zgodność z rozporządzeniem parlamentu europejskiego nr 2016/425

Znak CE, certyfikat CE, deklaracja zgodności - wybierz interesującą Cię kategorię:

podstrona-faq więcej...

Usługi doradcze

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie wprowadzania na rynek różnych typów wyrobów objętych przepisami oznaczenia CE. Prowadzimy przez całą ścieżkę nadania znaku CE - aby producent był pewien, że dobrze wywiązał się z obowiązku prawnego, jaki na nim spoczywa.

start-szkolenia więcej...

Szkolenia - oznaczenie CE

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- samodzielnego spełnienia wymagań dyrektyw przewidujących oznakowanie CE

- wymagań dyrektyw: MD 2006/42/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, TOYS 2009/48/WE, CPR 305/2011, PPE 2016/425.

 

 

podstrona-kontakt więcej...

Forum - pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczenia CE

Znajdź więcej informacji dotyczących oznaczenia CE - Wszystkie w jednym miejscu - na forum poświęconym tylko i wyłącznie tematyce oznaczenia CE.