Topic-icon Jak nadać znak CE – KROK 1/10 „Przyporządkowanie Dyrektyw i Rozporządzeń europejskich”

Więcej
4 lata 2 miesiąc temu #158

Jak nadać znak CE – KROK 1/10 „Przyporządkowanie Dyrektyw i Rozporządzeń europejskich”


1. Aby produkt mógł zostać oznakowany znakiem CE – musi istnieć akt prawny, który będzie taką konieczność narzucał. Wymagania dotyczące znaku CE płyną z tzw. Dyrektyw Nowego Podejścia lub z Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego. W pierwszym kroku należy znaleźć odpowiednie dokumenty prawodawstwa europejskiego. Niestety nie istnieje jeden konkretny wykaz produktów podlegających pod tematykę oznaczenia CE. Poniżej opisaliśmy główne produkty, na które nadawany jest znak CE oraz przyporządkowaliśmy do każdej grupy dyrektywy i rozporządzenia PE:

MASZYNY – Dyrektywa maszynową MD 2006/42/WE.
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE – Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE, Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE, Dyrektywa substancje niebezpieczne RoHS II 2011/65/UE, Dyrektywa ekoprojekt ECO 2009/125/WE, Rozporządzenie etykietowanie energetyczne LAB 2017/1369.
ZABAWKI – Dyrektywa zabawkowa TOYS 2009/48/WE.
PRZYRZĄDY POMIAROWE – Dyrektywa pomiarowa MID 2014/32/UE
JACHTY I SKUUTERY WODNE – Dyrektywa jachtowa RCD 2013/53/UE
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ – Rozporządzenie SOI PPE 2016/425 (nowe), Dyrektywa SOI PPE 89/686/EWG (stara).
URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE – Dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/UE.
URZĄDZENIA RADIOWE – Dyrektywa radiowa RED 2014/53/UE.
WYROBY BUDOWLANE – Rozporządzenie budowlane CPR 305/2011
WYROBY MEDYCZNE – Dyrektywa medyczna 93/42/EWG.

2. Państwa rolą jest zaklasyfikowanie produktu do odpowiedniej grupy. Często zdarza się, iż produkt podlega pod kilka grup jednocześnie, np. maszyna sterowana bezprzewodowo (zastosowanie będą miały w tym przypadku kategorie MASZYNY, URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, URZĄDZENIA RADIOWE).

3. Znając już kategorię naszego produktu musimy kolejno pobrać dyrektywę / rozporządzenie pasujące do naszego wyrobu. Dokumenty te można pobrać z naszej strony internetowej. Znajdują się one w części „DOKUMENTY PRAWNE I INNE” pod poniższymi linkami:

MASZYNY - LINK
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - LINK
ZABAWKI - LINK
URZĄDZENIA POMIAROWE - LINK
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ - LINK
URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE – LINK
URZĄDZENIA RADIOWE – LINK
WYROBY BUDOWLANE - LINK

4. Kolejnym ruchem kończącym KROK 1 w całej procedurze nadania oznaczenia CE jest weryfikacja dwóch bardzo specyficznych elementów każdej Dyrektywy / Rozporządzenia. Są to ZAKRES oraz WYŁĄCZENIA. Każdy z aktów europejskich zawiera w swojej treści takie dwa elementy. Na tym momencie należy wejść do każdego z pobranych aktów prawnych oraz zweryfikować części dotyczące ZAKRESU oraz WYŁĄCZEŃ.

Przykład dla dyrektywy maszynowej 2006/42/WE:
- ZAKRES: maszyny.
- DEFINICJA MASZYNY: urządzenie posiadające element ruchomy zasilany innym rodzajem energii niż siła ludzkich lub zwierzęcych mięśni (tj. energią elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną, mechaniczną, itp.).
- KONKLUZJA: Na tym etapie stwierdzamy, że każdy produkt, który posiada element ruchomy zasilany np. prądem będzie maszyną, przechodzimy do wyłączeń.
- WYŁĄCZENIA: Maszyny klasyfikowane jako AGD.
- EFEKT: Urządzenia AGD (pralki, blendery, miksery itp.) posiadające elementy ruchome NIE BĘDĄ podlegały pod wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, ze względu na występowanie produktu w WYŁĄCZENIACH do dyrektywy.


PRZEJDŹ DO KOLEJNEJ CZĘŚCI– KROK 2/10 „Przyporządkowanie polskich aktów prawnych”


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

  • Master Hak
  • Master Hak Avatar
3 lata 7 miesiąc temu #182

Dzień dobry
Proszę o pomoc w jaki sposób lub gdzie mam szukać czy mój nowy produkt musi mieć oznaczenie CE.

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Więcej
3 lata 7 miesiąc temu #183

Zgodnie z powyższym artykułem, należy skategoryzować produkt pod kątem dokumentów występujących na powyższej liście. W samej treści dyrektyw jest podany zakres obowiązywania oraz wyłączenia (czyli które produkty podlegają pod temat dyrektywy, a które nie). Jeżeli nasz produkt znajduje się w zakresie przynajmniej jednej z dyrektyw wymienionych w powyższej treści - musi zostać oznakowany znakiem CE. Także polecałbym przeglądnięcie dyrektyw dostępnych na naszej stronie - to jest jedyna możliwość, aby określić, czy na dany wyrób będzie nadawane oznaczenie CE oraz czy będziecie musieli Państwo wystawiać dla produktu deklarację zgodności.


Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
- Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 27.09.2022
- Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 28.09.2022
- Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 29.09.2022
KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

Prosimy Zaloguj lub Zarejestruj się się, aby dołączyć do rozmowy.

Moderatorzy: PPPaweł Piwowarczyk CERTIOS
Czas generowania strony: 0.055 s.